SVERIGE. Under året har 98 misstänkta fall av människosmuggling anmälts. Antalet ärenden har ökat med 600 procent sedan förra året då endast 14 fall anmäldes.

I Europa finns det sammankopplade nätverk av människosmugglare och de människor som hamnar i smugglarnas händer förs antingen med samma nätverk genom flera länder, eller säljs mellan olika nätverk.

– Där pengar finns, där ser den organiserade världen till att vara med. Ena dagen kan det handla om narkotika, andra dagen om handel med människor eller om människosmuggling, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen i Region syd.

I år har 98 fall av människosmuggling anmälts och detta är en ökning med 600 procent från förra året då endast 14 misstänkta fall anmäldes.

Sedan juni då den enorma ”flyktingströmmen” till Sverige ökade då anmäldes alltfler misstänkta fall av människosmuggling.

— Om vi backar bandet till juni så tror inte att någon skulle kunna förvänta sig den mängden av människosmuggling, säger Mattsson.

Källa:
Människosmugglingen har mångdubblats


  • Publicerad:
    2015-12-23 11:20