INRIKES. Två moderater vill lösa den invandrarrelaterade grova brottsligheten genom fortsatt massinvandring – men under moderat ledning istället för socialdemokratisk.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm och ordförande för SL, samt Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson för Moderaterna, pekar i en artikel i Expressen på brottsligheten som begås av rasfrämmande invandrare i Sverige idag.

Man beskriver denna problematik utan att beröra sambandet mellan massinvandring och ökad grov brottslighet. Och man hävdar att det – till skillnad från socialdemokraterna – är moderaterna som kan lösa problemen.

Våldet har eskalerat jämfört med för bara sex år sedan. Nu ”fortsätter skjutningarna och sprängningarna att avlösa varandra”, påpekar man, och upprörs över hur en vanlig sommarvecka i Sverige kan se ut:

Explosion mot barnfamilj i Bro. Stort knivbråk mitt i centrala Stockholm. Man skjuten vid mataffär i Svedmyra. Dagarna dessförinnan: skottlossningar i Husby, Rissne och Haninge. Under fredagsnatten adderades rubriken ”SL-buss beskjuten under färd – skott bakom föraren.”

Lösningen på situationen sammanfattas enligt följande:

Polis och rättsväsende måste nu agera med kraft, skyldiga måste jagas, gripas och lagföras.

När det gäller händelsen med den beskjutna busschauffören konstaterar man:

Samtidigt vittnar händelsen om en samhällsutveckling som den svenska staten tycks ha förlorat kontroll över.

Man pekar på att ”Operation Rimfrost”, som var en tillfällig satsning inom polisen för att få bukt med organiserad kriminell verksamhet i ”utsatta områden”, var ”otillräcklig för att vända utvecklingen”.

Polisregion Stockholm uppger att gängvåldet ständigt ökar. Antalet skjutningar och sprängningar ligger på mycket höga nivåer. Bara i Stockholm är nu över femtio mord olösta, skriver debattörerna.

Artikelförfattarna betonar att lösningen på gängkriminaliteten måste bestå i ”målmedvetet arbete över tid snarare än tillfälliga åtgärder”.

Att närmare 150 personer dödats i över 1 000 skjutningar de senaste tre åren förklaras bero på socialdemokratisk rättspolitik. Men missförhållandena kommer, menar man, att åtgärdas om man:

  • ökar antalet poliser
  • ”vidtar åtgärder” för att ”fylla på” polisutbildningen
  • förstärker rättsväsendets möjligheter att utreda
  • förstärker socialtjänstens arbete

Brottsligheten – ”socialdemokraternas fel”
Man avslutar med att peka ut inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson som ansvariga för en ”samhällsutveckling staten förlorat kontroll över” och gör gällande att om dessa byts ut mot moderata politiker så kommer problemen att lösas.

För knappt ett år sedan klargjorde dock debattören Mattias Lindberg i samma tidning sambandet mellan ökningen av grov kriminalitet och massinvandring.

Han ställde härvid ”hycklande debattörer och makthavare” såsom kriminologen och juden Jerzy Sarnecki och statsminister Stefan Löfven mot väggen:

Tror Sarnecki och Löfven att människor inte klarar av att förstå att den ökning av dödsskjutningar vi sett sedan 1990 har med migration och integration att göra? Sluta dumförklara allmänheten!

Bakgrunden var att Löfven i en intervju för SVT hade uppgivit att gängvåldet beror på arbetslöshet.

Sarnecki hade i en debattartikel gjort gällande att ”invandrare bara blir de nya fattiga som tar över de problem inklusive överrepresentationen i brott som den gamla gruppen fattiga infödda hade”.

Lindberg såg här ett ”grundlöst ideologiskt önsketänkande från Sarnecki och regeringen”:

I en kontrafaktisk situation utan de senaste decenniernas invandring skulle vi haft samma ökning av skjutningar, men då av mördare med svensk bakgrund!

Uttalanden av den typ som Löfven och Sarnecki gjort bemöts dock inte av artikelförfattarna Tamsons och Forsell, som lika lite som de förra vill peka på orsakssambandet mellan massinvandring och kriminalitet.

Istället önskar de att massinvandringen och folkutbytet ska fortsätta obehindrat – trots den ökade kriminalitet den medför. De önskar dock att detta fortsättningsvis ska ske med dem själva vid makten.


  • Publicerad:
    2020-07-06 23:00