Hela Aftonbladets första och sista sidor var fyllda med bilder på uthängda personer. Inne i tidningen, liksom i DN, SVD och Expressen, upptogs hela tolv sidor med porträttfoton och personlig information om 62 personer varvat med insinuerande och lögnaktiga artiklar.
Det gemensamma för de flesta uthängda personerna var att de är straffade för brott. Hetsens syfte är att frammana bilden av att motståndet mot främlingsväldet är kriminellt, att alla patrioter som försöker försvara sitt folk är terrorister. Denna typ av propaganda var en gång typisk för Sovjetunionen där alla motståndare mot kommunismen utmålades som banditer och terrorister. Nu har den svenskfientliga regimen tagit över denna metodik och använder den mot de svenskar som försöker värja sitt folk mot främlingsvälde och främlingsinvasion.
Majoriteten av kämpande patrioter är ostraffade och hederliga människor. Vad man från det kontrollerade massmedia försöker göra är att plocka ut en minoritet straffade patrioter för att på så sätt frammana en falsk bild av verkligheten.

På sidorna 12 till 13 i Aftonbladet hänger man ut 19 personer. Rubriken som sträcker sig över hela uppslaget lyder ”Vi ska förstöra det svenska samhället”. Det är tydligt att man försöker insinuera eller överföra budskapet till läsaren att de nitton uthängda, som för det första kommer ur skilda miljöer och grupper, på något sätt skulle vilja förstöra det svenska samhället. Det skulle vara helt otroligt ifall mer än högst någon enstaka av de uthängda ville åstadkomma något så vansinnigt. Aftonbladet däremot, som verkligen bidrar till att förstöra det svenska samhället försöker uppenbarligen skjuta över skulden för sina grova förbrytelser mot det svenska folket genom dagliga lögner, på de patrioter som försöker försvara det svenska samhället.

På sidan 17 i Aftonbladet var rubriken ”Här är organisationerna som leder terrorn mot Sverige”. Ett antal organisationer räknas sedan upp, allt från mc-klubbar till politiska organisationer. Enligt Aftonbladet är Svenska motståndsrörelsen en av de organisationer ”som leder terrorn mot Sverige”. En annan organisation som ”leder terrorn mot Sverige” är – enligt Aftonbladet – det demokratiska partiet Sverigedemokraterna. För de människor som inte redan är hjärntvättade bortom all räddning torde det räcka med att läsa artiklarna på Folktribunens hemsida för att begripa att vi varken vill förstöra det svenska samhället eller leder en terror mot Sverige. Aftonbladet och de andra regimtidningarna kan dock se på vår hemsida hur många besökare vi har, de är därigenom säkra på att majoriteten av det svenska folket inte har tillgång till den andra sidans argument. De känner sig säkra i vissheten om att de än så länge ensidigt når ut till enormt mycket fler människor än vad vi gör. Deras svenskfientliga lögner kan därför stå oemotsagda.
En sann rubrik vore istället; ”Här är tidningarna som leder åsiktsterrorn mot Sverige”.

Jag är själv uthängd under rubriken ”Vi ska förstöra det svenska samhället”, ett svenskt samhälle som jag dag ut och dag in ägnar mig åt att försöka värna.

Medierna som genom sin verksamhet dagligen underblåser våld och förfall försöker samtidigt moralisera och verka goda. Själva tycks de inte se att de har ett ansvar annat än att då och då, i pauserna mellan spridandet av underhållningsvåld, pornografi och andra för samhället demoraliserande budskap, passa på att spela rollen som beskyddare av frihet och rättvisa. Samma sak är det med det s k demokratiska samhället: Andra samhällskick belastas med allt som sker i respektive länder. Den negativa utvecklingen i demokraturen, alla övergrepp, spirande laglöshet och svineri – det är andras fel. Det s k demokratiska samhället försöker tuta i medborgaren att endast det som är positivt i samhället är demokratiskt, allt negativt som den nuvarande ”demokratiska” politiken lett till; det skall som sagt läggas andra till last, helst hemskingar som ”nazisterna”.

Jag antar att de flesta som har blivit uthängda är av tillräckligt hårt virke och tillräckligt övertygade för att inte låta sig skrämmas. Vanligt folk blir däremot skrämda och det är det som är huvudsyftet med hetsen. Många av de uthängda blir av med sina jobb, vilket ironiskt nog kommer att leda till att vår organisation får tillgång till mer arbetskraft. Patrioternas attityd gentemot regimen hårdnar också, vilket bara är bra. De anhöriga däremot, är de som drabbas hårdast.

De fyra tidningarnas redaktörer försvarar bland annat uthängningen med att de endast ger svar på tal, att de ger igen med samma metoder. De som har kort minne kan ju gå på detta bedrägeri. Själv har jag personlig erfarenhet av att bli uthängd av dessa tidningar sedan tidigare. Ett exempel är när Expressen hängde ut mig 1991 genom att förstora upp min passbild till en helsida med delar av ansiktet övermålat med ett hakkors. Ett annat från året efter var när Aftonbladet hade ett uppslag med rubriken ”Klas Lunds blodiga överfall”. Budskapet i hetsartikeln var att jag helt oprovocerat (naturligtvis) hade överfallit en stackars oskyldig medborgare för att sedan sparka honom otaliga gånger när han låg ner. Att jag sedan blev helt friad från anklagelserna brydde man sig aldrig om att rapportera. Läsaren fick tryggt behålla intrycket av min obegripliga bestialitet.

När jag var arton år blev jag dömd för dråpet på Ronny Landin. Jag var oskyldig, och enda anledningen till att jag blev fälld var att samma tidningar inlett en hetskampanj som pressade tingsrätt och hovrätt till fällande dom. Om det är några som utgör ett hot mot rättssamhället så är det dessa tidningar.

Unga uppväxande generationer av patrioter som reagerar mot den katastrofala samhällsutvecklingen har i åratal svartmålats i massmedierna. Ingen har fått göra sig hörd. Det enda makthavare och journalistkår har skränat om är nazism. De som varit tuffa nog att stå för sina åsikter ute i samhället har bokstavligen fått slå sig fram. Detta är också en av förklaringarna varför så många nationella är dömda för brott. Kampen på gatan har varit hård på många håll i landet. Och det är ju alltid den svenska ”rasisten” som har fel i våldsamma konflikter mellan svenskar och främlingar. Numera får man som svensk dessutom dubbelt straff.

En annan förklaring är att när man kämpar för något man är övertygad om att det är rätt och ens motståndare vägrar att lyssna till argument och genast övergår till förtryck, är att man blir allt mer radikal. Eller rättare sagt, man måste bli mer radikal därför att man måste finna en lösning och en väg till seger. Man måste sätta hårt mot hårt. Om man inte får göra sin röst hörd har man dessutom moralisk rätt att ta till andra medel.

Det är en växande kraft i Sverige som försöker göra motstånd mot utförsäljningen och förstörelsen av vårt land. Denna växande kraft försöker makthavarna trycka ner med all sin makt. Det är en vulkanisk kraft som endast har börjat märkas genom sprickor i samhällsfundamentet. Makthavarnas respons till det vulkaniska material som då och då, allt oftare, kommer upp ur små sprickor är att öka förtrycket än mer. Det enda som skulle kunna kväsa oss vore stalinistisk terror, men eftersom det inte finns någon Josef Stalin i Sverige, utan endast en Göran Persson, så kommer de att misslyckas.
Ju kraftigare reaktion ju kraftigare motreaktion. Ju kraftigare man försöker hålla emot, desto kraftigare och våldsammare kommer till sist det stora utbrottet.

Skillnaden mellan oss och den patetiska 68-vänstern (som numera bl a jobbar på Aftonbladet, Expressen, DN och SVD) är att vi, till skillnad från dem, företräder en äkta revolution. På deras tid var det mode, det var inne att vara vänster, att vara marxist och låtsasrevolutionär. Vår kraft är allt annat än inne, den har ett helt annat allvar och den kommer inte som en ytlig dekadent modevåg utan som en urkraft ur folkdjupet. Idag sitter den gamla hjärntvättade, internationaliserade och självgoda 68-vänstern på samhällets högsta poster och berikar sig genom att sälja ut det svenska folkets framtid.

Tro mig, det kommer de inte att göra så många år till.


  • Publicerad:
    1999-12-02 00:00