INRIKES. Om livsmedelsproduktionen i Europa skulle haverera och det dessutom uppstår problem med transporter kan det bli matbrist i Sverige. I största hemlighet har regeringen och de största livsmedelskedjorna tittat på hur en eventuell matransonering kan genomföras.

Sverige behöver arbetskraft för att odla frukt och grönsaker. Foto: Piqsels (Public Domain).

I en intervju i SvD säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), huvudansvarig för den svenska livsmedelsförsörjningen, att det kan komma att bli fråga om matransonering i Sverige och att regeringen i tysthet för en dialog med de stora svenska livsmedelsjättarna, skriver Samhällsnytt.

Sverige kan komma att få svårigheter med att producera tillräckligt med grönsaker och frukt eftersom den utländska arbetskraft som normalt utför detta låglönearbete inte kan det på grund av coronakrisen. En möjlighet att rädda matproduktionen skulle kunna vara om arbetslösa kan motiveras att utföra dessa enkla jobb.

Det ska redan finnas vissa problem med transporterna. Om matproduktionen ute i Europa dessutom kraschar så kommer situationen att kunna bli allvarlig.

— Vi är ett importberoende land. Faller produktionen i Europa ligger vi sist i kedjan. Fastnar transporterna på vägen är vi och Finland alltid längst bort, säger Nilssons statssekreterare Per Callenberg.

Landsbygdsminister Nilsson uppges ha diskuterat med de stora livsmedelskedjorna som ICA, Coop och Axfood.

— Vi skulle kunna säga att varje medborgare bara får köpa två liter mjölk i veckan, exemplifierar Nilsson.


  • Publicerad:
    2020-05-01 14:40