Statsvetaren och tävlingsskytten Mike Winnerstig har skrivit ett debattinlägg på DN om skjutvapen och vapenmord där han menar att mer legala vapen inte leder till fler mord, vilket många annars brukar påstå. Winnerstig hänvisar till BRÅ och skriver:

”Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har det inte skett någon större ökning av antalet mord begångna med skjutvapen i Sverige. Däremot konstaterade BRÅ 2011 att dödligt våld med illegala skjutvapen ökat från 1990 till 2008 samtidigt som motsvarande våld med legala skjutvapen, sådana som gärningsmannen hade licens för, mer än halverats under samma tid.”

Sedan fortsätter Winnerstig med att bemöta flera av de felaktiga föreställningarna som råder kring vapen och våld i USA och konstaterar att:

Vapenvåld i USA är ett fenomen som i hög grad är relaterat till kriminella uppgörelser inom minoritetsgrupper i storstadsghetton. Morden äger alltså sällan rum där medelamerikanen bor. Allt detta bidrar till att förklara varför en stor del av den amerikanska opinionen numera är för vapen­rätten och mot nya vapenlagar.

På delstatsnivå kan noteras att de som har den lägsta frekvensen – Vermont och New Hampshire, med drygt 0,3 skjutvapenmord per 100 000 invånare – ligger mycket nära EU-genomsnittet på cirka 0,28 (Sverige ligger på cirka 0,2). Till skillnad från EU-länderna har dock dessa två delstater extremt liberala vapenlagar, bland de allra mest liberala i hela USA.”

Winnerstigs slutsats blir att det är människor, inte vapen, som måste kontrolleras. Tyvärr så lyckas Winnerstig inte helt avhålla sig ifrån politiskt korrekt trams och skriver även:

”De som söker vapenlicens borde kontrolleras på samma sätt som blivande soldater och hemvärnsmän – alltså även mot Säpos register.” 

Läs hela debattartikeln här


  • Publicerad:
    2012-08-13 19:44