INRIKES. Moderaten Erik Bengtzboe vill införa ett startjobbskatteavdrag så att de första inkomsterna för nyanlända blir helt skattefria.

Det är riksdagsmannen Erik Bengtzboe (M) som lämnat in en motion där han föreslår ett ”startjobbskatteavdrag”, som innebär att de första inkomsterna i livet blir helt skattefria. Bengtzboe skriver att detta är för att underlätta att exempelvis nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden.

Eftersom så kallade nyanlända i många fall får högre bidrag än vad en lön kan erbjuda – med etableringsersättning och försörjningsstöd – har politiker oroat sig över att viljan att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden varit låg. Samtidigt har man förstås inte varit intresserade av att ta bort några bidrag.

För svenskar är det betydligt mer ovanligt att man hamnar i en situation där man får mindre pengar ifall man byter ut sina bidrag mot en riktig inkomst, även om man måste betala skatt.

Bengtzboe hoppas att en helt och hållet skattefri inkomst kan vara en drivkraft att lämna bidragsberoende för nyanlända som lever på statens bekostnad:

Det handlar om att förbättra förutsättningarna för nya jobb att växa fram, att investera i utbildning men framför allt: att öka drivkrafterna till jobb och egen försörjning. En sådan lösning är ett startjobbskatteavdrag som gör att de första arbetsinkomsterna blir helt skattefria. För att öka nyanländas möjligheter till en nystart i Sverige bör regeringen därför överväga att införa ett startjobbskatteavdrag.

Källor:
Motion till riksdagen 2018/19:993: Startjobbskatteavdrag
Svårt för nyanlända att jobba ihop mer än bidragen


  • Publicerad:
    2018-11-27 11:30