KARLSTAD. Bygglovet dras in för den planerade jättemoskén i Karlstad. Länsstyrelsen säger att islamiska kulturföreningen inte har uppfyllt kravet om tillräckligt med parkeringsplatser i anslutning till moskén, och stoppar därför bygget. 

En skiss av hur moskén i Karlstad skulle se ut. Skärmbild: Twitter.

Länsstyrelsen i Värmland stoppar nu planerna på en jättemoské i Karlstad. Detta eftersom kommunen och islamiska kulturföreningen inte har kunnat uppfylla kravet på tillräckligt med parkeringsplatser i anslutning till byggnaden. Länsstyrelsens beslut lyder som följande:

Vid angivna förhållanden finner länsstyrelsen att Islamiska kulturföreningen inte visat att kravet på tillgång till parkeringsplatser är uppfyllt och stads- byggnadsnämnden har därmed enligt länsstyrelsens mening saknat tillräcklig grund för att bevilja sökt bygglov. Det överklagade beslutet ska därför upphävas.

Ärendet kommer nu att skickas tillbaka till stadsbyggnadsnämnden som kommer att se över parkeringsfrågan. Beslutet om att stoppa bygget kan fortfarande överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, skriver SVT Nyheter.

Moskén, som skulle bli 1171 kvadratmeter stor med en 22 meter hög minaret har kritiserats av många. Totalt har 165 personer överklagat bygglovet. Även Nordiska motståndsrörelsen har protesterat mot det tilltänkta moskébygget.

I juni satte Motståndsrörelsen upp flertalet banderoller runt om i Karlstad, med budskapet: ”STOPPA MOSKÉBYGGET!”

Nordiska motståndsrörelsen protesterar mot moskébygget i Karlstad. Foto: Nordfront.


  • Publicerad:
    2020-09-08 21:30