Dagens datum 30 september: Denna dag 1986 kidnappas kärnkraftsteknikern Mordechai Vanunu av den israeliska säkerhetstjänsten Mossad i Rom. Vanunu hade kort innan avslöjat det israeliska kärnvapenprogrammet för en brittisk tidning.

Mordecai Vanunu - Kopia

Det israeliska kärnkraftsprogrammet hade påbörjats i hemlighet under mitten av 1950-talet. I Negevöknen nära staden Dimona påbörjades med fransk hjälp byggandet av en testreaktor under 1958. Den israeliska regeringen aktiverade den första reaktorn mellan åren 1962-1964.

Flygfoto av kärnvapenanläggningen i Dimona

Man vet inte exakt när de första kärnvapnen framställdes i Dimona. Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA tror att de första vapnen framställdes i slutet på 60-talet. Dessa vapen tros ha byggts med uran som stulits från en amerikansk flottbas i mitten på 60-talet. Mycket av informationen angående det israeliska kärnvapenprogrammet var till största delen spekulation fram till  Mordechai Vanunus avslöjande.

Kärnvapenanläggningen vid Dimona

Mordechai Vanunu hade jobbat som tekniker på den hemliga kärnkraftsanläggningen i Dimona, Israel, sedan 1977. Vanunu ledde arbetet med att framställa klyvbart material till kärnvapenprogrammet.

Efter att ha börjat studera på deltid blev Vanunu alltmer kritisk till den israeliska regeringens politik. Under de kommande åren engagerade sig Vanunu alltmer i diverse grupper som jobbade för den palestinska befolkningens rättigheter.

Under 1985 drev regeringen igenom nedskärningar vid Dimonaanläggningen, Vanunu var en av de som avskedades. Efter fackliga strider fick Vanunu tillbaka sitt jobb vid anläggningen.

När Vanunu återkom till Dimona hade han bestämt sig för att offentliggöra hemligheterna som förekom vid platsen. Han smugglade med sig en kamera tog ett stort antal bilder på olika delarna av anläggningen. När han tagit de bilder han behövde för att avslöja vad som föregick vid  Dimona, slutade Vanunu sitt jobb och flydde från landet.

pic12 - Kopia

Kontrollrum vid Dimona, bild av Mordechai Vanunu

Mordechai Vanunu tog sig via Asien till Australien. När Vanunu kommit tillrätta i Australien, konverterade han till kristendom och började söka kontakt med journalister som kunde tänkas publicera hans historia.  Efter ett tags sökande fick han kontakt med Peter Hounam, som arbetade som journalist på den brittiska tidningen Sunday Times. I början av september 1986 flög Mordechai Vanunu till London tillsammans med Peter Hounam. På plats i London berättade Vanunu allt han visste om Dimona och det hemliga israeliska kärnvapenprogrammet.

israeli_nuke_core - Kopia

Kärnvapenkopia vid dimona, bild av Mordechai Vanunu

Mordechai Vanunus avslöjande visade världen vilka mängder kärnvapen som den israeliska regeringen hade byggt. Vid Dimona hade man framställt plutonium för uppemot 200 kärnstridsspetsar. Man hade även framställt material till vätebomber och neutronbomber. Efter Vanunus avslöjanden har inga krav ställts på den israeliska regeringen av världssamfundet eller USA, vilket annars varit brukligt när andra stater i lönndom utvecklat kärnvapen.

israel-cartoon-iran-drone-un-turing-a-blind-eye-on-dimona - Kopia

Robert Maxwel

Robert Maxwel

Frustrerad av den långa tid det tog för Peter Hounam att bekräfta uppgifterna han hade lämnat sökte Vanunu andra kanaler för att få sin historia publicerad. Han tog kontakt med den den rivaliserande tidningen Daily Mirror, som olyckligtvis ägdes av den judiske mediamagnaten Robert Maxwell. Före detta Mossadagenter har i efterhand vittnat om att både  Robert Maxwell och utrikesredaktören Nicholas Davies på Daily Mirror i själva verket varit agenter för Mossad under lång tid.

Så fort Robert Maxwell fick reda på vilken information Mordechai Vanunu satt inne med, kontaktade han sin Mossadkontakt på den israeliska ambassaden i London. Hos Mossad utbröt nu febril aktivitet, man kallade in en av sina likvideringsexperter, Giora Tzahor. Tzahor ledde vid den tiden en av Mossads enheter för lönnmord, ”Kidon”. Av anledningar som är oklara beslutade man sig för att inte likvidera Mordechai Vanunu i London, han skulle istället föras tillbaka till Israel.

För att inte brittiska myndigheter skulle störa operationen beslutade sig Mossad för att bortförandet av Vanunu skulle ske utanför Storbritanniens gränser. Den psykologiska analysen av Vanunu visade på att han förmodligen kände sig ensam och därför kunde påverkas av kvinnligt sällskap.

Mossad kallade då in en av sina statsanställda prostituerade, Cheryl Bentov. Under täckmantel som en amerikansk turist kontaktade Cheryl Bentov sitt offer. Efter att ha förfört och ”lärt” känna Mordechai Vanunu föreslog agenten att de två skulle åka till Rom för en ”romantisk” semester.

Den 30 september 1986 flög Mordechai Vanunu och ”Mossadhoran”  Cheryl Bentov till Rom.

Samma kväll  tog de två en  taxi till ett av Mossads gömställen i Rom. I lägenheten väntade agenter från Kidonenheten. När Vanunu intet ont anande steg innanför dörren överfölls han genast, han misshandlades och drogades snabbt ner. Agenterna förde sedan sitt neddrogade offer till ett väntande spionfartyg från den israeliska flottan.

mordechai-vanunu-israeli-government - Kopia

Den 6 oktober anlände skeppet till en israelisk hamn, dagen före hade artikeln med Vanunus avslöjande publicerats i Sunday Times.

sundaytimes - Kopia

Mycket av den efterföljande rättegången är fortfarande hemligstämplad. Mordechai Vanunu fälldes för högförräderi och spionage. Domen landade på 18 års fängelse. Mordechai Vanunu avtjänade 11 år av straffet i isoleringscell. Efter sin frigivning har den israeliska staten satt hårda restriktioner på Mordechai Vanunu, han tillåts inte:

Ha någon kontakt med utländska medborgare.
Han får inte ha oövervakade telefon eller internet kontakter.
Han får inte äga mobiltelefoner.
Han får inte närma sig utländska ambassader eller konsulat.
Han får inte komma inom 500 meter till en gränskorsning.
Han får inte bevista hamnar eller flygplatser.
Han får inte lämna staten Israel.

Mordechai Vanunu har arresterats och dömts ett stort antal gånger för att ha överskridet sina frigivningsföreskrifter. Han har även nekats att avsäga sig sitt israeliska medborgarskap.

Mordechai Vanunu har även ansökt om asyl i bland annat Norge och Sverige, men har nekats asyl i bägge de nordiska länderna.


  • Publicerad:
    2013-09-30 19:54