1984. Nordiska motståndsrörelsen kommer att vidta juridiska åtgärder mot Säpo efter de ogrundade orosanmälningarna. Detta skriver riksrådsmedlemmen Robert Eklund på Motståndsrörelsen.se.

Det var under söndagen som Nordfront publicerade en granskning av Säkerhetspolisen, som under de senaste månaderna orosanmält flera familjer där någon familjemedlem eller närstående haft en koppling till Nordiska motståndsrörelsen. I artikeln intervjuas även Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wernstedt, som varken kan bekräfta eller förneka att orosanmälningarna är en del i en riktad kampanj mot Motståndsrörelsen.

LÄS MER: Säpo trakasserar politiskt aktiva föräldrar – hänvisar till Socialtjänstlagen och ”uppdraget”

Nordfronts granskning visar att det inte i någon av dessa anmälningar faktiskt framgår att Säkerhetspolisen har några som helst belägg för att barn i familjerna som orosanmälts faktiskt far illa. Istället nämns uteslutande ett eventuellt engagemang i Motståndsrörelsen som grund för anmälan. Trots det framhärdar Wernstedt i sin ståndpunkt att Säkerhetspolisen är helt ointresserade av vilket politiskt engagemang människor har.

Regeringen använder Säpo för att slå ner på oppositionella
Med anledning av dessa orosanmälningar skriver nu Robert Eklund, chefredaktör för Motståndsrörelsen.se och medlem i Motståndsrörelsens riksledning, på organisationens hemsida:

Att den svenska regeringen använder landets säkerhetstjänst för att slå ner mot politisk opposition är ett faktum. Man hittar på olika benämningar på misshagliga politiska strömningar för att kunna runda grundlagen som förbjuder myndigheter, inklusive SÄPO, att kartlägga och föra register enbart grundat på politisk tillhörighet. Att man nu tagit trakasserierna till en helt ny nivå kan vi i Nordiska motståndsrörelsen aldrig acceptera.

De ”olika benämningar” som Eklund skriver att Säpo hittat på är exempelvis ”våldsbejakande extremism” samt ”brottsaktiva individer” – en egenfabricerad kategorisering av människor som man övervakar. Under Nordfronts intervju med Säpos pressekreterare framkom det också att man kan klassificeras som ”brottsaktiv” även om man inte begår brott.

Enligt Eklund skulle det framstå som osannolikt att Säkerhetspolisen skulle trakassera någon ur de övriga så kallade våldsbejakande miljöerna på ett liknande sätt:

Om man skulle orosanmäla barn till personer inom den islamistiska miljön så finns det en uppsjö riksdagspolitiker, ledarskribenter, journalister och andra proffstyckare som står beredda att rycka ut till dessa förtryckta minoriteters räddning. Likadant så skulle allsköns gaphalsar inom etablissemanget vråla sig hesa mot säkerhetstjänsten om man skulle ta till samma metoder mot föräldrar inom den vänsterextrema miljön.

Kan delas upp i tre kategorier
I artikeln framgår också att orosanmälningarna som Motståndsrörelsen och Nordfront fått kännedom om kan delas upp i tre kategorier. Enligt Eklund tillhör de som anmälts någon av följande grupper:

  • Föräldrar som är organiserade i Nordiska motståndsrörelsen
  • Ungdomar som ej fyllt 18 år som är organiserade i Nordiska motståndsrörelsen
  • Barn/ungdomar som har annan anknytning till medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen.

LÄS MER: Nordfronts källa fick obehagligt SMS av Säpo: ”Blir extra intresserad av dig nu”

Men Eklund påminner i artikeln också om att ingen av de anmälningar som kommit till Motståndsrörelsens kännedom har lett längre än till ett samtal med Socialtjänsten, för att sedan läggas ned.

”Vi förbereder den kraftfullaste angreppspunkten”
Avslutningsvis skriver Eklund att Nordiska motståndsrörelsen aldrig kommer att acceptera den här typen av politiska trakasserier och skrämseltaktik från myndighetens sida. ”Därför kommer vi att vidta juridiska åtgärder mot den svenska staten och Säkerhetspolisen”, skriver Eklund och avslutar:

Jag kan därför idag meddela att vi i skrivande stund har kontakt med jurister och förbereder den lämpligaste och mest kraftfulla angreppspunkten mot de politiska poliserna på den svenska säkerhetstjänsten.

I det senaste avsnittet av Studio Bothnia diskuterar Eklund Säpos orosanmälningar tillsammans med Nordfronts Simon Holmqvist:

Nordfront fortsätter att följa ärendet.


  • Publicerad:
    2020-09-09 21:31