VALÅR Nordiska motståndsrörelsen har officiellt bjudit in Alternativ för Sverige att debattera frågan om vilket parti som bäst förespråkar svenskarnas intressen.

Med inspiration av Nordfrontartikeln av Marcus Hansson med rubriken ”Ljuger Alternativ för Sverige?” har Nordiska motståndsrörelsen valt att utmana AfS på debatt, kan man läsa på organisationens hemsida.

Förutom att AfS hävdar att man är ”ensamma” om att driva frågor som återvandring menar Motståndsrörelsen att det finns flera skäl att ta en debatt med partiet:

Nordiska motståndsrörelsen anser att det finns ett behov av att Alternativ för Sverige redogör för sina ståndpunkter där de är otydliga eller mångtydiga. Vi anser också att de har ett ansvar att klargöra vad de vill inför de nationella som avser att eventuellt rösta på dem eller på andra sätt lägger tid och resurser på dem.

Det finns nationella som menar att Alternativ för Sverige bara kommer att bli ett nytt Sverigedemokraterna och pekar på att de är otydliga i kärnfrågor som rör folkets och rasens överlevnad. Även Marcus Hansson pekar i sin artikel på detta och lyfter att partiets tilltänkta återvandringspolitik inte tycks vara baserad på etnisk grund.

Det är framförallt tre punkter som Motståndsrörelsen vill debattera med AfS:

  • Invandring och repatriering
  • Judiskt inflytande över västvärlden och globalt samt dess roll inom folkutbytet
  • Reformism eller revolution

Men Motståndsrörelsen kan även tänka sig debattera andra ämnen enligt Alternativ för Sveriges önskemål och att man kan acceptera att minst lika många frågor läggs till.

Vidare skriver Motståndsrörelsen att Pär Öberg i egenskap för chef över organisationens parlamentariska gren kommer att representera Nordiska motståndsrörelsen vid en eventuell debatt och att man önskar att AfS väljer ut en person som motsvarar Öbergs roll i hierarkin. Ifall debatten ska ske i radioformat eller TV-format och vem som lämpar sig bäst som moderator är något parterna kan diskutera fram sinsemellan.