VALET2022 En av Nya Dagbladets redaktörer skriver i en analys att svenska nationalister kanske inte bör rösta på Alternativ för Sverige förrän partiet tydliggör sin inställning i flera frågor.

Inför EU-valet 2019 uppmanade Nya Dagbladet svenska nationalister att rösta på partiet Alternativ för Sverige (AfS) snarare än Sverigedemokraterna. Men inför årets riksdagsval skriver tidningens redaktör Per Nordin att AfS behöver förtydliga flera frågor ifall partiet ska få något stöd från svenska nationalister.

Några av frågorna är samma som Nordiska motståndsrörelsen ville debattera med Alternativ för Sverige i den debattutmaning som AfS inte ville veta av. Bland annat om man är beredda att repatriera invandrare på etnisk grund och därmed rädda de nordiska folken från det biologiska hot som massinvandringen innebär.

Nordin skriver att partiet talar om risken med att svenskar blir i minoritet i Sverige, samtidigt som man avfärdar tanken att utvisa på etnisk grund.

”För att överhuvudtaget ha möjlighet att nå detta mål måste AfS repatriera alla eller åtminstone merparten utlänningar på etnisk grund, med eller utan svenskt medborgarskap”, skriver Nordin och konstaterar att det inte är tillräckligt att som AfS förespråka repatriering av endast kriminella invandrare.

Nordin vill också veta hur AfS ställer sig till frågan om judisk makt – en annan fråga som AfS undviker och som Motståndsrörelsen ville debattera.

”Ska judar i AfS framtida Sverige fortsättningsvis få utöva samma inflytande inom media, politiken, ekonomin och inom andra områden?”, frågar han sig och undrar även om judiska medborgare i Sverige som agerat fientligt mot svenskarna ska utvisas som vilka kriminella invandrare som helst enligt AfS vision för landet.

"Varför rösta på AfS när man kan rösta på NMR?"

Men Nordin vill även se förtydliganden kring partiets kopplingar till det så kallade ”Nätverket” – en sammanslutning kring den kontroversielle och auktoritäre Tor Paulsson (även känd som ”Tobbe Larsson”) som Nya Dagbladet kritiserat och granskat de senaste åren.

Tills AfS förtydligat var man står i dessa frågor anser Nordin att svenska nationalister inte har någon anledning att rösta på AfS.

”Om AfS inte har för avsikt att återskapa ett svenskt Sverige, avskaffa det judiska inflytandet och dessutom samarbetar med det ett subversivt sektnätverk, varför ska hederliga nationalister överväga att rösta på AfS när de kan rösta på NMR”, undrar han.

Nordin skriver förvisso att han är kritisk till Motståndsrörelsens ”associationer till Tredje riket” samt något han beskriver som ”den något amerikaniserade versionen av nationalism”, men att organisationen inte kompromissar kring frågan om de nordiska folkens överlevnad och kampen mot judisk rasism. Där har Motståndsrörelsen, enligt Nordin, visat sig vara ”konsekventa och allvarligt menande”.

Avslutningsvis skriver Nordin i sin analys:

Svenska nationalister och andra Sverigevänner bör läsa igenom de båda partiernas program och uttalanden i frågorna innan de går och röstar, för att sedan själva avgöra vilket alternativ som de anser bäst tjänar svenskarnas intressen – och rösta därefter. Om ej förr är det även på sin plats att AfS bekänner tydligare färg inför valet. Noteras kan i sammanhanget att NMR i sin valrörelse utmanat AfS på debatt i ämnet med fler frågor, vilket AfS hittills avböjt att ställa upp på. Det borde de, åtminstone för klarhetens skull, göra.