POLITIK. Riksdagsledamoten Lorentz Tovatt (MP) har väckt stor uppståndelse på Twitter genom att anmärka på parlamentarismens grundvalar genom att beskriva riksdagens roll som hösta beslutsfattande organ som ”riktigt dumt”.

Miljöpartisten Lorentz Tovatt är inte bara riksdagsledamot utan även tidigare språkrör för Grön Ungdom, statsrådsersättare för vice statsminister Isabella Lövin (MP) och politisk sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog (MP).

Tovatts sakkunnighet vad gäller den parlamentariska demokratins grunder i allmänhet och den svenska regeringsformen i synnerhet har dock kommit att starkt ifrågasättas. Detta efter att han under en diskussion om huruvida Arlanda bör byggas ut eller ej starkt ifrågasatt riksdagens roll som högsta beslutande organ offentligt.

Många har svarat på Tovatts inlägg och frågat ifall han i egenskap av ledamot i riksdagen verkligen inte känner till att den är Sveriges högsta beslutande organ och att regeringen svarar inför riksdagen snarare än tvärtom. Andra undrar samtidigt om det kanske inte är så att Tovatt i själva verket är motståndare till parlamentarism.

”Ja, det är så vår demokrati fungerar. Riksdagen som är vald av folket för att företräda dem säger till regeringen vad som skall göras”, skriver exempelvis användaren ”Tannamagare”. Jeff Ahl (AfS) undrar om uttalandet ska tolkas som att Miljöpartiet vill ”avskaffa demokratin” och bekänner sig därmed indirekt till den liberaldemokratiska villfarelsen att parlamentarism är den enda formen av folkstyre.

Huruvida Lorentz Tovatt är okunnig om alternativt motståndare till parlamentarismen framgår dock inte då han i skrivande stund inte har svarat på någon av de många frågorna som hans utspel lett till. Det är dock inte första gången som den före detta Grön Ungdom-bossen har stuckit ut hakan i just frågor som rör parlamentarism och demokrati. I samband med att han övertog det tidigare MP-språkröret Åsa Romsoms riksdagsplats uttryckte han att rösträttsåldern skulle avskaffas så att till och med spädbarn skulle få rösta.


  • Publicerad:
    2020-06-23 18:15