FÖRFALL. Enligt nya siffror från EU har Norge ökat i statistiken om överdosfall som lett till döden.

Enligt en ny statistik från EU så är det nästan fyra gånger så många fler narkotikarelaterade dödsfall i Norge jämfört med andra europeiska länder.

Statstiken är hämtad från en ny rapport från en ny rapport från EU:s narkotikabyrå. Enligt den låg antalet narkotikarelaterade dödsfall år 2014 på 71 per en miljon invånare.

Källa:
Norge høyt på overdosestatistikken
European Drug Report 2017


  • Publicerad:
    2017-06-08 08:00