Måndagen den 8:e begav man sig längs Norgevägen (E10:an) för att sätta upp en banderoll. När man anlände återfanns då en banderoll i snön som hade satts upp i december månad och troligtvis blivit nedriven av någon som inte uppskattat budskapet.

Med hjälp av en kamrat från Kampgrupp 110 sågs det till att den åter sattes upp ovanför Norgevägen.


  • Publicerad:
    2018-01-12 16:30