INRIKES. Ännu ett förslag till att sätta upp ”snubbelstenar” för att hylla påstådda ”förintelseoffer” har fått avslag av kulturnämnden. 

För ett tag sedan försökte liberaler i Stockholm införa så kallade snubbelstenar, men fick ett blankt nej. Nu har även partikollegan Olle Schmidt (L) från Malmö försökt att göra det samma genom att lämna in en motion. I motionen kan man läsa följande:

”I Malmö har antisemitismen på senare år åter uppvisat sitt fula tryne. ’Snubbelstenar’ kan vara ett sätt att reflektera inte bara över historien utan även över nutiden.”

Begreppet ”snubbelsten” kommer ursprungligen från det tyska ordet ”stolpersteine”, vilket är ett gammalt påhittat konstprojekt från andra världskriget. Konstprojektet går ut på att en gatsten placeras utanför adresser där påhittade offer eller överlevare av ”förintelsen” ska ha bott. Gatstenarna pryds sedan bland annat av ”offrens” namn.

— Anknytningen till en autentisk plats är central och uttrycks i projektet som personens ’sista’ självvalda bostad. Därför är projektet inte tillämpligt i Sverige, då vi undslapp tysk ockupation och denna typ av deportationer inte ägde rum här, svarar kulturnämnden på motionen.

Kulturnämnden tillägger även att de tidigare har fått förfrågningar om att införa ”snubbelstenar” i Sverige, men tycker inte att stenarna är relevanta alls för landet.

Källa:
Förintelsekonst passar ej Malmö


  • Publicerad:
    2017-08-30 21:35