INRIKES. I Stockholms tunnelbanesystem finns det flertalet stationer som är ”no-go-zoner”, vilka SL-anställda bara får besöka med poliseskort. 

Här och var i landet dyker det upp fler och fler så kallade no-go-zoner. Nu har även vissa av stationerna i Stockholms tunnelbanesystem inkluderats inom detta fenomen.

Alla tunnelbanestationer är idag indelade i färgerna grönt (normalt säkerhetsläge), gult (förhöjt säkerhetsläge) och rött (sällsynt säkerhetsläge). I dagsläget är det fyra stationer som är ”rödmärkta” för biljettkontrollanter och ordningsvakter, vilka endast får besökas med poliseskort.

— Vi är ofta numerärt underlägsna och utsätts för hot och stenkastning, säger en ordningsvakt och fortsätter:

— Det går inte att verka normalt på de här rödmärkta stationerna. Jag har aldrig fruktat för mitt liv, men har hamnat i situationer där den personliga säkerheten satts ur spel. Det har varit hot om våld, stenkastning och även sönderslagna bilar.

Färgkodssystemet bestäms i sin tur av SL:s Trygghetscentral, som gör löpande säkerhetsbedömningar i samverkan mellan operatörer, polis, biljettkontrollanter och ordningsvakter. Om en station tilldelas en röd färg bedöms biljettkontrollanter och ordningsvakter inte utan polisiär närvaro kunna utföra sitt arbete med hänsyn till sin egen säkerhet.

De idag rödmärkta stationerna är Rinkeby, Tensta, Rissne och Hjulsta. Stationerna Rinkeby och Tensta är konstant rödmarkerade, men även Rissne och Hjulsta blir då och då försatta i kodläge rött.

Källa:
Fyra stationer i t-banan ”no go” för ordningsvakter


  • Publicerad:
    2018-06-04 18:15