Medlemmar ur Nationell Ungdom från Mellan- och Nordsverige var i helgen kallade till Ludvika för att fira nationaldagen i fält. Tanken var att fördjupa medlemmarnas kunskaper inom fältliv och överlevnad. Klockan 07:00, lördag morgon, drog övningen igång med rask avfärd till skogs. Deltagarna radades upp vid en vägkant och fick delsyftet med övningen förklarat för sig. De hade innan enbart givits direktiv om att fältutrustning skulle medtagas för en lättare fältvistelse där övernattning i tält inte ingick.

Deltagarna delades in i två grupper, ett och två. En gruppchef, en kartläsare, en sjukvårdare samt en sambandsansvarig i vardera grupp utsågs. Kartläsarna fick en genomgång om hur man tolkar en karta och hur man på bästa sätt orienterar sig i skog och mark med hjälp av karta och kompass. De utsedda sambandsansvariga tilldelades varsin kommunikationsradio och genomförde ett sambandstest. En av arrangörerna gick även grundligt igenom de vanligaste varianterna av bivackbygge, kupol och vindskydd.

Innan avmarsch genomfördes en packningskontroll. Mat, godis, tobak och mobiltelefoner tillvaratogs för att återlämnas vid övningens slut. Grupperna släpptes sedan iväg. De skulle finna en på kartan utmärkt lägerplats och i anslutning till den bygga en bivack för övernattning. Mitt under orienteringen utsattes en av grupperna för ett scenario. En kamrat trampade på en simulerad mina med en skadad fot som följd. Gruppen fick nu hjälpa den skadade att transportera sig framåt samt att bära dennes packning.

Gruppernas lägerplatser var i förväg väl utsedda av arrangörerna. Det ena beläget i anslutning till en mosse och det andra på ett torrt kalhygge.
Vid ankomst efter lyckad orientering av de båda grupperna väntades uppbyggnad utav lägerplats. Vaktschema, eld, latringrop, och bivack skulle iordningställas. När allt var klart anlände en av arrangörerna för genomgång av förhörstekniker praktiserade av både polis och militär. Detta för att ge deltagarna en inblick i den psykologi som ligger bakom ett förhör samt att påvisa vilken skicklighet det ligger bakom faktainsamling av fienden. När detta ämne var avklarat anlände nästa arrangör för genomgång av hur man skapar eld med enbart naturmaterial. Material som brann lätt visades samt hur man bygger en ”pil och båge-konstruktion” för att få friktionsvärmen att skapa eld.

Grupperna lämnades ifred för att senare återsamlas för en enklare löpartävling. Fyra kämpar utsågs och fick genomföra en snabb löpning genom tuff terräng i tät skog. De båda NU-grupperna fick sedan återgå till sina båda läger genom skogen då de var förbjudna att använda sig av de vägar som fanns.

Mörkret och lugnet föll och de båda lägrena inklusive arrangörerna gick och lade sig. Vid 03:00 anfölls grupp två, de brottades ned på marken, bakbands, och fördes iväg med ögonbindel en efter en. Förhör genomfördes för att se om de anammat dagens tidigare genomgång av ämnet. Gruppens läger revs och packning spreds ut. Efter avklarat förhör genomfördes samma scenario även på grupp ett.

Deltagarna fick order om packa ihop och återställa lägerplatsen för att därefter återsamlas vid mötesplatsen. Vid mötesplatsen diskuterades övningen mellan stab- och mötesdeltagarna. Positiva och negativa reflektioner togs upp för genomgång, allt för att vid nästa övningstillfälle förbättra dessa saker. Kontentan av diskussionen var den att deltagarna var nöjda med övningen men att det fanns för mycket mat samt att de ville bli hårdare prövade i framtiden – en önskning som nästkommande övningsarrangörer säkerligen kommer uppfylla.

NU-Ludvika tackar deltagarna och föredragshållarna för en väl genomförd övning och påbörjar således planeringen inför framtida fältvistelser.


  • Publicerad:
    2003-06-09 00:51