ALTERNATIVMEDIA. Webbtidningen Nya Dagbladet har officiellt tagit ställning mot porrindustrin. I en ledare skriver tidningens chefredaktör Markus Andersson att pornografin är en ”satanisk kraft” som måste kriminaliseras.

Nordfront har tidigare uppmärksammat pornografins skadliga effekt på vita människor. Bland annat genom en insändare som går igenom pornografins judiska rötter, hur man påverkas av att konsumera porr, men också ger tips om hur man tar sig ur det.

Nu har också alternativmediasajten Nya Dagbladet tagit officiell ställning mot pornografin, samtidigt som man förespråkar en kriminalisering av den. Detta i en ledare som är signerad tidningens chefredaktör MarKus Andersson.

”De sataniska krafter som driver porrindustrin har under många årtionden förfinat exploateringen av en av människans mest grundläggande mänskliga instinkter, vars starka kraft vi har svårt att värja oss för. Reproduktionslusten och förmågan är essentiell, alltså livsavgörande”, inleder Andersson ledaren. Han menar också att så kallad vuxenpornografi bör likställas med barnporr i lagen, eftersom ”de flesta människor blir aldrig vuxna nog att förutse de effekter sexuell exploatering har över tid och vad det innebär att medverka i en sådan industri”.

LÄS MER: (((Porr))) – det osynliga missbruket

Andersson vänder sig emot att man tillåter människor att konsumera porr, eftersom inte ens vuxna människor kan överblicka vilka konsekvenser det kan få för både individ och samhälle:

Vad den grova pornografin gör med det mänskliga psyket är svårt att ens överblicka. Forskningen som har en mer klinisk måttstock visar entydigt på negativa effekter på både den egna sexualdriften och lusten att hitta en verklig partner som känslan av tomhet utöver den uppenbara sexuella avtrubbningen. Synen på andra människor förändras och objektifiering sker av både mannen och kvinnan.

”Hör inte hemma i naturliga tankegångar”
Vidare skriver Andersson att spridningen av pornografin inte hade varit möjlig utan en ”långsam avtrubbning av människan och hennes psyke”. Han menar att sexualliberaliseringen som skett i Västvärlden har varit en förutsättning för samhällets acceptans av porren och att det är otänkbart för en ”oförstörd” människa att skilja på sexualiteten och intima känslor, samtidigt som dagens människor ibland till och med har sex med personer man känner äckel inför.

”Att konstgjort arrangera något dylikt för att dokumentera och sedan exponera det för miljontals människor hör inte hemma i naturliga tankegångar och samhällen som gör anspråk på mänskliga rättigheter”, menar Andersson.

Han konstaterar också att den judiskt dominerade populärkulturen har haft en nyckelroll i pornografins spridning:

Med hjälp av den liberala populärkulturen har porrindustrin som vuxit fram, främst ifrån det judiskt dominerade Hollywood, på ett allt mer sofistikerat sätt fått människor att förtränga kontakten med sitt känslocentrum och koppla bort sin personlighet för att kunna exploateras och utnyttjas i produktioner.

Enligt Andersson går det inte att kriminalisera konsumtion av pornografi. Istället menar han att det är själva produktionen som måste förbjudas för att få bukt med problemet, med hårda straff som följd:

Att exploatera och med industriella medel utsätta en livsupprätthållande funktion som sexual- och reproduktionsförmågan för stora risker med uppenbara faror för familjebildningen och hela samhällslivet är ett brott mot mänskligheten och bör kriminaliseras och bestraffas i samma utsträckning.

Då dagens människor inte kan medvetandegöras om konsekvenserna av att konsumera pornografi menar Andersson att en kriminalisering är den enda vägen att gå.

”Sexualiteten är en gudomlig aspekt av livet och tillhör den privata helgedomen. Om människan leker med elden kan hon kastas in ett inferno där hon brinner upp både kroppsligt och själsligt”, avslutar Markus Andersson ledaren.

Läs Nya Dagbladets ställningstagande mot porren i sin helhet på nyadagbladet.se.


  • Publicerad:
    2020-01-15 18:30