INRIKES. Snart kan det bli förbjudet att som politiskt parti ta emot anonyma donationer på mer än 2 275 kronor.

Regeringen och Konstitutionsutskottet är överens om ett lagförslag som ska förbjuda politiska partier från att ta emot anonyma donationer på mer än 2 275 kronor. Det kommer även att krävas öppen redovisning av intäkter på regional och lokal nivå, vilket också kommer att gälla för partiers sidoorganisationer.

Röstar riksdagen för förslaget kommer den nya lagen att träda i kraft från och med första april i år.

Källa:
Klart: Nu ökar insynen i partiernas finansiering


  • Publicerad:
    2018-02-01 18:25