Under lördagen åkte ett antal aktivister från Stockholms-nästet till Täby centrum, för att där dela ut flygblad och sprida Motståndsrörelsen budskap. Många hundra av organisationens kampanjblad delades ut till medborgarna och flera intressanta diskussioner ägde rum under de timmar som aktivisterna fanns på plats. Allt som allt kan det sammanfattas som ytterligare en lyckad dag i kampens tjänst.


  • Publicerad:
    2012-03-24 23:20