VETENSKAP. Forskare slår hål på ”genusvetares” så kallade teorier om att kön endast är en ”social konstruktion”, man har nämligen nu kunnat se stora skillnader mellan hur flickors och pojkars hjärnor utvecklas redan från födseln. 

gender

Ett forskarteam av neurologer vid universitetet i Wisconsin-Madison har med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRI) undersökt vilka biologiska skillnader som kan urskiljas mellan könen redan från födseln. Detta gjorde de genom att skanna av och mäta hjärnans utvecklingen hos 149 nyfödda, 77 flickor och 72 pojkar, först vid födseln och senare efter en månad igen.

De hittade då stora skillnader i hur pojkar och flickors hjärnor utvecklades, skillnader som även visade sig vara större än vad forskarna hade förutspått. Förutom att pojkarnas hjärnor växte snabbare i volym än flickornas, utvecklades också olika delar av hjärnan olika snabbt beroende på kön.

Nordfront har tidigare skrivit om att Charlotta Stern, docent vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, år 2016 genomförde en studie vid namn Undoing insularity: a small study of gender sociology´s big problem. I studien undersökte hon hur de 20 mest citerade artiklarna inom ”genusfältet” mellan åren 2004-2014 ställde sig till kön.

Det visade sig då att endast en av de 20 ”vetenskapliga genusartiklarna” tog upp den forskning som finns gällande biologiska skillnader mellan könen. Resterande ställde sig totalt faktaresistenta till biologiska könsskillnader och hävdade samtidigt att kön enbart är en ”social konstruktion”.

Resultaten från MRI:n kan därför bli en svår utmaning för de så kallade genusvetarna att bortse ifrån. Dessa påstår nämligen ofta att män och kvinnor är födda identiska och att det endast är så kallade sociala konstruktioner som får människor att bete sig olika.

Källa:
Sex differences in human brain structure are already apparent at one month of age 


  • Publicerad:
    2018-02-06 06:30