UTRIKES. Ungern tar allt fler steg mot en uttalad etnisk nationalism. Nu upphöjer landets ledare folkets biologiska överlevnad som den viktigaste prioriteringen.

Tummar upp för folkets biologiska överlevnad.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har tagit bladet från munnen och öppet meddelat att hans regerings viktigaste prioritering är den demografiska frågan.

— Min första prioritet är något som vi alla är medvetna om och känner till, även om det är något som vi sällan tänker på i vårt dagliga liv eftersom dess långsiktiga natur innebär att det inte dominerar människors tankesätt. Jag talar om det sociala fenomen som kallas demografi, sa Orbán i en radiointervju.

Han menade vidare att demografi innebar ”hur många barn som föds av ungerska kvinnor; […] huruvida det kommer att existera en ungersk framtid; huruvida den ungerska nationen kommer att överleva biologiskt och numerärt […]”.

Premiärminister Orbán med regering kommer som en lösning på Ungerns demografiska problem med låg barnafödsel att införa ett politiskt åtgärdsprogram tillsammans med en informationskampanj som går ut på att locka ungerska kvinnor att bilda familj och skaffa barn.

Ungern, och Östeuropa i stort, har valt en helt annan väg än väst när det kommer till konflikten mellan tredje världenmigranter och det egna folket. Medan västregimerna gör sitt bästa för att byta ut sina egna ursprungsbefolkningar tar de östeuropeiska länder flera steg mot att bevara dessa och stänga ute rasfrämlingar. Ungern har till exempel tidigare byggt effektiva gränsstängsel samt beordrat ut vakter för att stoppa invandringen till landet.

Källa:
Hungarian PM Says ‘First Priority’ is Demographics: Rejects Mass Migration, Pledges to Support Mothers, Families


  • Publicerad:
    2018-05-29 08:00