CENSUR. Google misstänks rensa Youtube från alternativmedier inför presidentvalet 2020.

Alternativmediakanalen SGTReport, som finns på bland annat Youtube med 107 miljoner visningar, hävdar att Google nu rensar plattformar från alternativa medier inför nästa års presidentval för att Demokratiska partiet lättare ska återta makten från republikanernas Donald Trump.

Kampen mot ”hatretorik” har därför skruvats upp för att Youtubetittare inte ska få en ”skev bild” av samhället och politiken.

Kanalen rapporterar att Mighty Oaks Foundation – en organisation som stöttar militärveteraner och bland annat hjälper soldater med post-traumatiska stressyndrom efter krigsupplevelser – nekades annonsera på Youtube för att erbjuda sina tjänster på grund av att reklamvideon hade hatiskt innehåll.

Det oacceptabla hat-ordet som användes i reklamvideon var ordet ”kristen”.

Organisationens ledare Chad Robichaux skriver på Twitter att dagens censur borde skrämma varje amerikan, konservativ som liberal, varje kristen och muslim. Denna snedvridning är en farlig väg, anser han.

Men efter sin tweet ombads han av följare testa med att byta ut ordet ”kristen” mot ”muslim”. Med denna ändring godkändes annonsen av Google.

Falska och äkta konspirationer
SGTReport får av faktagranskaren MBFC värde tre för ”konspirationsteoretisk” på en fyragradig skala där ”foliehatt” är den officiella termen för den fjärde och högsta nivån.

Bland de webbplatser som anses vara de mest betrodda nyhetsförmedlarna anges den judiskt ägda tidningen Washington Posts egna faktagranskare.

De webbplatser som anses sämst är så kallade hatsajter som enligt MBFC inkluderar Jared Taylors American Renaissance som med informationsspridning kämpar för att den vita rasen inte ska gå under i raskonflikterna i USA och Europa.

Men veckan efter Trumps seger 2016 hölls ett internt krismöte på Google under ett av deras fredagsmöten. Breitbart News avslöjade med en läckt video att företrädare för organisationen grät under mötet som präglades av allmän förtvivlan över republikanernas seger.

Nu vet man att det var Google som finansierade den firma som hävdade att de hade kommit på Ryssland med att kapa presidentvalet så att Donald Trump vann det.

Firman heter Crowdstrike. I juli 2015 investerade Google 100 miljoner dollar – vilket senare totalt uppgick till 153 miljoner – i Crowdstrike. Företaget har hela tiden varit öppna med Googles stöd till dem; det har stått på deras hemsida.

Ändå var det inte förrän för några få dagar sedan som ljuset gick upp för grävande alternativjournalister.

Crowdstrike hade redan 2015 varnat för att ryssarna hotade valet i USA och att de efter att de kommit fram till slutsatsen att ryssarna hade påverkat parlamentsvalet i Ukraina 2012 och försökt ströa Demokraternas interna val av Hillary Clinton som presidentkandidat. Detta enligt uppgift att ”ryssarna inte tyckte om Hillary Clinton”.

I maj i år uppstod en kontrovers när Roger Stone krävde att Crowdstrike som med sina täta band till Google och nyckelpersoner i Washington skulle lämna ut sina handlingar om firmans förehavanden med Google, Demokratiska partiet och den mailserver från vilken Hillary Clinton misstänks olagligen ha raderat över 30 000 e-brev, möjligen för att sopa igen spåren efter olämplig verksamhet.

Den särskilde utredaren Robert Mueller har emotsatt sig detta med motvieringen att det inte är nödvändigt att se de dokument som stöder uppgiften att Ryssland har utsatt Demokraterna för främmande valpåverkan.

SGTReport anser att Google kämpar mot oliktänkande över hela världen för att främja sina egna politiska ambitioner och att de inte drar sig för att sprida falska nyheter och stoppa äkta.

Källor:
Youtube: They Want Us TERMINATED Long Before the 2020 Elections!
LEAKED VIDEO: Google Leadership’s Dismayed Reaction to Trump Election
No Wonder Google Execs Cried When Hillary Lost – They Funded Crowdstrike – The ‘Experts’ Behind the Russian Hackers Story
MBFC
Crowdstrike


  • Publicerad:
    2019-07-24 12:15