EUROPA. Österrike välkomnar flyktingarna från Budapest att stanna eller att resa vidare. Sverige och Tyskland är de länder som lockar mest.

Den österrikiska och tyska regeringen beslutade vid midnatt att öppna gränsen mellan Österrike och Ungern. I Österrike kommer flyktingarna att erbjudas att söka asyl men inte tvingas till det. De flyktingar som inte söker asyl i Österrike kan sedan resa vidare till bland annat Tyskland eller Sverige där de har bättre möjligheter att få uppehållstillstånd och där bidragen är högre.

I praktiken menar Österrikes regering att man tänker ta emot flyktingarna för att de sedan ska kunna ta sig vidare till andra länder längre norr ut i Europa och söka asyl.

Efter österrikiska politikers kritik mot Ungerns hantering av flyktingarna i Budapest, så har Ungern nu beslutat att frakta flyktingarna med buss den 175 kilometer långa vägen från Budapest till gränsen mot Österrike. Ungerska politiker menar att det mest var av trafiksäkerhetsskäl.

Källa:
Flüchtlingsströme aus Ungarn: Polizei und Rotes Kreuz sind vorbereitet


  • Publicerad:
    2015-09-05 20:15