EUROPA. Tysklands konservative inrikesminister Thomas de Maizière vill se ett nytt bidragssystem för asylsökare i Tyskland samt föreslår att EU ska flyga in en miljon utomeuropeiska flyktingar till Europa men att kontinenten i övrigt inte ska ta emot några asylsökare.

Thomas de Maizière, här dekorerad med en landsförrädarsymbol som visar hans lojalitet till USA - ett land som två gånger gått in i världskrig med ödesdigra konsekvenser för Tyskland.

Thomas de Maizière, här dekorerad med en landsförrädarsymbol som visar hans lojalitet till USA – ett land som två gånger gått med i världskrig mot Tyskland.

Hittills i år har 527 000 personer sökt asyl i Tyskland och fler väntas komma då den tyska välfärden lockar många av de mer kräsna lyxflyktingarna. Av de som uppger sig komma från Syrien har hela 87 procent fått asyl.

En talesperson för det tyska inrikesministeriet, Tobias Plate, har bekräftat att en tredjedel av de påstådda syrierna lämnat förfalskade papper. Thomas de Maizière (CDU), Tysklands inrikesminister, sade i en intervju till Washington Post under gårdagen att Tyskland nu arbetar med ett förslag att ändra sitt ekonomiska bidragssystem till asylsökande. Kontanter ska till exempel ersättas av matkuponger i det nya bidragssystemet. Detta för att sända en signal som kan bromsa den stora bidragsinvandringen som landet upplever.

Vidare kommer det om de Maizière får som han vill ta ”åratal” innan de så kallade flyktingarna kan ansöka om återförening av familjemedlemmar till Tyskland på grund av att det nuvarande antalet är för stort att hantera enligt det rådande regelverk. Maizière hoppas också att EU kan enas om en standard över hela unionen för vilka ersättningar asylsökande kan få ta del av i medlemsländerna, vilket skulle motverka att alla söker sig till de länder som är mest generösa.

En annan plan som just lanserats av samme minister efter EU:s möte om flyktinginvasionen i torsdags är att flyga in mellan 500 000 – 1 000 000 kolonisatörer direkt från Mellanöstern till EU – årligen! Dessa skulle i så fall distribueras mellan medlemsländerna efter kapacitet och ekonomi. Alla asylsökare utöver denna kvot skulle i så fall sändas tillbaka till säkra länder utanför EU.

På mötet i torsdags bestämdes att 120 000 invällare ska distribueras från Grekland och Italien för att lätta deras börda. Med EU:s nya distributionsplan av kolonisatörer kommer endast 17 stycken till Malta samtidigt som Tyskland får ta emot strax över 17 000.

Källa:
Nearly a third of migrants in Germany claiming to be Syrians aren’t from Syria


  • Publicerad:
    2015-09-26 20:10