FLYKTINGKRISEN. Enligt Amnesty International tar de rika arabiska gulfstaterna inte emot en enda flykting och enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung bygger exempelvis Saudiarabien 200 moskéer i Tyskland istället för att själva ta emot flyktingar.

Enligt Amnesty International tar de rika gulfstaterna inte emot en enda flykting från Syrien, istället bygger man moskéer i Tyskland för att de arabiska flyktingarna ska etablera sig i landet. Bara Saudiarabien ska bygga 200 moskéer i Tyskland, detta enligt källor från den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Tidningens redaktör skriver att Saudiarabien borde ta emot flyktingar istället för att bygga moskéer på tysk mark.

— Det vore kanske bättre om Saudiarabien själv skulle ta emot flyktingar och därmed axla sin ledande roll i den ’islamiska Umman’, muslimernas gemenskap, säger Rainer Hermann som är redaktör för Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Samtidigt som gulfstaterna inte tar emot en enda syrisk flykting och Saudiarabien planerar att bygga moskéer så beräknas europeiska länder så som Tyskland ta emot cirka en miljon asylinvandrare.

Källa:
Saudiarabiens hjälp till flyktingarna – bygger 200 moskéer i Tyskland


  • Publicerad:
    2015-09-11 08:00