EUROPA. Ungern väljer nu att inte längre följa Europeiska unionens avtal om asylinvandring utan kommer framöver inte längre att ta tillbaka invandrare som sökt sig vidare i Europa.

Enligt EU:s regler om asylinvandring ska det första landet som invandraren anländer till även vara det landet där personen får söka asyl, avtalet brukar gå under namnet Dublinförordningen.

Nu väljer Ungern att frångå unionens regler och exempelvis inte ta tillbaka invandrare som sökt sig vidare till grannländerna.

— Båten är full, säger talesmannen Zoltan Kovacs under en intervju.

Uttalandet kommer efter att minst 60 000 personer rest in i landet på olaglig väg, nästan samtliga genom Serbien. Många reser dock vidare mot Västeuropa.

Ungern, med premiärministern Viktor Orbán i spetsen, har tidigare meddelat att man tänkt att bygga ett stängsel längs den arton mil långa gränsen mot Serbien för att minska det illegala inflödet av främlingar i landet.

— Vi vill se en europeisk lösning, men vi måste bevaka ungerska intressen och skydda vår befolkning, säger talesmannen Kovacs.

Källa:
Ungern fryser asylrätten


  • Publicerad:
    2015-06-23 20:00