SVERIGE. Statsminister Stefan Löfven säger idag att han vill skrota den så kallade Dublinförordningen. Istället för att söka asyl till ett enskilt land ska människor söka asyl till hela EU. Därefter ska EU fördela de sökande runt om i EU.

Under morgondagen kommer statsminister Stefan Löfven att befinna sig på Malta för ett möte med EU:s resterande regeringschefer. Mötet kommer bland annat att behandla den rådande invasionssituationen Europa befinner sig i.

Inför det stundande mötet säger statsministern idag att han vill skrota den så kallade Dublinförordningen. Dublinförordningen är det nuvarande regelverket som finns kring asylmottagandet i EU. Förordningen säger att människor ska söka asyl i det första landet de anländer till inom EU.

Denna förordning underkänner nu statsministern och säger att det är dags för en ny ordning med ett samlat ansvar.

Förslaget som statsministern står bakom innebär att människor som befinner sig vid EU:s yttre gränser, vid så kallade ”hot-spots” ska redan där skicka asylansökan. Ansökan ska då gälla för hela Europa och inte enskilda länder. EU ska sedan fördela människor runt om i Europa.

— EU ska ta emot sammantaget. Då innebär det att man måste ha en annan ordning för hur det ska gå till. Hot-spots måste fungera, det måste finnas en ordning för återvändande. Allt detta måste in i ett paket så att det finns gemensamma regler så att EU kan agera gemensamt, säger Löfven.

Det är främst länder som Österrike, Tyskland och Sverige som står bakom det nya förslaget.

Källa:
Löfven vill skrota Dublinförordningen


  • Publicerad:
    2015-11-11 23:55