MOTSTÅNDSRÖRELSEN Idag förhördes Pär Öberg som vittne i den pågående förhandlingen om Anders Breiviks ansökan om villkorlig frigivning.

Igår inleddes förhandlingen om Anders Behring Breiviks ansökan om villkorlig frigivning.

Under förmiddagen idag vittnade Pär Öberg från Nordiska motståndsrörelsen under förhandlingen. Öberg hade kallats som vittne av Breiviks försvarare.

Efter en del formella frågor inleddes förhöret av Öberg med att han fick frågan om han är bekant med Breivik.

— Nej, inte alls faktiskt, svarade Öberg.

Under ed svarade Öberg sedan på frågor från försvararen Øystein Storrvik som bland annat undrade om Öberg kunde tänka sig att ha kontakt med Breivik om hans restriktioner lättas.

— Om jag får chans att brevväxla med Breivik skulle jag absolut kunna göra det, sa Öberg.

Öberg betonade också i sitt vittnesmål att Motståndsrörelsen inte är för offensivt våld.

— Vi utövar inte offensivt våld. De gånger då det varit våld har det varit i självförsvar, sa Öberg angående Motståndsrörelsens förhållande till våld.

Vidare konstaterade Öberg att Breivik inte var nationalsocialist när han begick brotten han är dömd för.

— Jag vet inte om Breivik är nationalsocialist nu, jag vet att han inte var det den 22 juli. Han var snarast lite mer Israel-vänlig och frimurare och så där då, så det var inte direkt vad man betecknar som en nationalsocialist. Jag tror till och med att han kritiserade nationalsocialismen som en hatideologi, sa Öberg.

Avslutningsvis poängterade Öberg att det är just censur och politiskt förtryck som ofta driver folk till att begå våldsdåd som det Breivik utförde 2011.

— Jag tror att om man låter politiska krafter komma fram. Alltså som Nordiska motståndsrörelsen till exempel. Att man får göra sin röst hörd, man får ha partiprogram, man får ställa upp i val, man får på olika sätt demonstrera och medverka i debatten – så är det bra. Alla borde få medverka i den politiska debatten, sa Öberg och fortsatte sedan:

— Men när man börjar censurera, inte vilja visa saker, dölja och hålla information undan från befolkningen, då kokar det över på sina ställen och jag tror det är det vi ser när man ser sådana här ensamagerande människor har det kokat över helt enkelt. Och där måste systemet – alltså regimen – ta sitt ansvar. De har en del i det här, att det blir så här genom att censurera och tysta. Jag försökte till exempel hänga med när Breivik skulle förklara sig på VG och det var ju censurerat när Breivik pratade där, säger Öberg.

Även Öbergs vittnesmål censurerades av VG som i övrigt livesänder hela förhandlingen.

För egen del har Breivik förutom att ansöka om att bli villkorligt frigiven hittills under förhandlingens gång sagt att han inte har för avsikt att utöva mer politiskt våld om han släpps ut i samhället. Breivik har också framfört ett nytt och förvirrat resonemang om att det egentligen ska ha varit Blood & Honour som låg bakom masskjutningen på Utöya och bombdådet i regeringskvarteret, då Breivik ska ha agerat på deras order. Tidigare har Breivik påstått sig ha samverkat med en paramilitär högerextrem frimurarorden.