INRIKES. Ett par som väntade tvillingar ville göra abort på bara ett av fostren, något som Östra sjukhuset i Göteborg vägrade utföra av etiska skäl. Nu får sjukhuset rätt av Ivo.

Bild: Pixabay.

En kvinna som var gravid med tvillingar vände sig till Östra sjukhuset i Göteborg för att få göra en så kallad fosterreducering, vilket innebär abort för att minska antalet foster. Den ansvariga läkaren valde att inte utföra ingreppet av etiska skäl.

Kvinnan och hennes sambo valde då att anmäla läkaren och sjukhuset till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). I anmälan anger paret att de är kritiska till den kvinnliga läkarens bemötande och att hon inte gav dem en remiss till ett annat sjukhus för att utföra aborten.

Nu har Ivo alltså gett sjukhuset rätt i beslutet att säga nej till parets krav på abort. Detta då båda fostren ska ha varit friska och läkaren inte sett några medicinska skäl som övervägt riskerna.

Enligt Ivo:s utlåtande gjorde läkaren inte heller något fel när hon inte skickade en remiss till läkare på en annan ort, då ingreppet inte kräver specialistvård.

Ivo skriver också att de delar i anmälan som gäller läkarens bemötande inte har direkt betydelse för patientsäkerheten och därför inte har beaktats i utlåtandet.


  • Publicerad:
    2021-03-16 10:05