PFIZER Coronapandemin kan enligt Pfizers forskningschef 2024 övergå i en endemi. Då är, menar han, läge att isolera människor och områden som inte kvalificerar sig för den mänskliga gemenskapen.

Pfizers forskningschef förklarade tillsammans med andra chefer inom företaget på en konferens under fredagen att covidpandemin – under förutsättning att vaccinet i högre grad än hittills ”når ut” till platser med en låg vaccinationsnivå – år 2024 kommer att kunna ha utvecklats till en endemi.

Med endemi avses en smitta som omfattar en mindre grupp människor eller en begränsad geografisk yta – till skillnad från en pandemi, där smittan drabbar en eller flera världsdelar.

I uttalandet beskrivs den kommande endemin som ett tillstånd då ”smitta, sjukhusbeläggning och dödstal” under vissa givna förutsättningar ”är under kontroll” – och liknelsen görs med dagens säsongsinfluensor.

Forskningschefen undviker någon närmare specificering när han förklarar att en viss kategori människor eller vissa geografiska områden i framtiden kommer behöva avgränsas och isoleras under global kontroll – och under former vilka framstår som koncentrationsläger eller ”koncentrationsområden”.

På såväl nyhetsbolaget NBC:s hemsida som Sveriges Radios, två sajter där forskningschefens uttalande återges och kommenteras, framställs detta som en saklig avrapportering om forskningsresultat erhållna från objektiv expertis utan eget intresse inom det utforskade området.