PFIZER & FDA En underleverantör till Pfizer har avslöjats med forskningsfusk. Därför kräver 16 läkare och forskare att vaccineringsverksamheten ställs in i Sverige tills vidare.

Pfizer är ett av de läkemedelsföretag som tjänar allra grövst pengar på den så kallade covidpandemin.

Den forskning som företaget och dess underleverantörer har till grund för framtagandet av vaccin har ifrågasatts.

I ett pressmeddelande och offentligt brev kräver nu 16 läkare och forskare att vaccineringar med Pfizer vaccin pausas i Sverige.

Den 2 november 2021 uppdagade en facktidskrift att en underleverantör till Pfizer under den så kallade fas-III-studien av företagets covidvaccin gjorde sig skyldig till forskningsfusk i stor skala.

Forskningsorganisationen Ventia Research Group (VRG) arbetade förra hösten med Pfizers vaccinstudier.

Organisationens regionchef i Texas Brook Jackson blev senare huvudvittne för en artikel som kritiskt granskar VRG:s verksamhet.

Jackson uppger att organisationen systematiskt ”förfalskade data, avblindade patienter, anställde otillräckligt utbildade vaccinatörer” samt ”var långsamma med att följa upp biverkningar som rapporterades i fas-III-studien”.

Personalen som utförde kvalitetskontrollerna ska ha blivit överväldigad av omfattning av de problem som blottlades.

Kritiker avskedas omgående

Sedan hon utan resultat vid ett flertal tillfällen påtalat missförhållanden för VRG inlämnade Jackson den 25/9 2020 en formell anmälan till FDA (den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten).

Senare samma dag avskedades hon av sin arbetsgivare.

Jackson har för att underbygga sin skildring av företagets tillkortakommanden överlämnat dussintals interna företagsdokument, foton, ljudinspelningar och e-postmeddelanden till British Medical Journal (BMJ).

Ett stort antal uttalanden från tidigare anställda på VRG ger stöd för Jacksons kritik.

Marginell granskningsverksamhet av ansvarig myndighet

I ovan nämnda kritiska artikel görs gällande att FDA generellt saknar resurser för att granska kliniska studier.

Mellan år 2000 och 2005 ska till exempel en procent av alla studier ha synats, och efter detta har granskningsverksamheten enligt artikelförfattarna minskat drastiskt.

Av FDA:s rapport om granskningen av Pfizers covidvaccinstudier i augusti 2021 framgår att 9 av 153 studieplatser kontrollerats.

I brevet från de 16 läkarna och forskarna står att läsa:

”Vi anser att det som BMJ rapporterat är synnerligen allvarligt. Det kullkastar förtroendet för Pfizer, som är ansvariga för testningen av vaccinet samt för säkerheten hos det vaccin som just nu används till svenskar, varav hundratusentals är barn.”

Effekt i två månader - svindlande högt antal rapporter om biverkningar

I skrivelsen hävdas vidare att ”omfattningen av antalet rapporterade misstänkta biverkningar av covidvaccinen är … gigantisk” och man pekar på det faktum att det i Sverige ”under de tio månader som vaccinering skett rapporterats in 83 744 misstänkta biverkningar”.

Denna siffra, menar författarna, är tio gånger högre än den för samtliga inrapporterade biverkningar per år ”under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin, inalles cirka 25 000 substanser”.

I brevet hänvisas även till ett tjugotal undersökningar som påvisar att vaccinets avsedda verkan är ytterligt svag.

Enligt en svensk studie, som beskrivs i brevet, har vaccinet generellt god effekt endast i ungefär två månader, medan det, när det gäller den så kallade deltavarianten, är helt verkningslöst efter sju månader.

Brevet från de 16 läkarna och forskarna avslutas med orden:

”Att vaccinens effekt redan efter några månader har avklingat kraftigt och är svag mot deltavarianten av viruset bidrar till vår slutsats att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper. Vårt ställningstagande sker i ljuset av avslöjandet i BMJ och det vi idag vet om riskerna för patienten.”