INRIKES. Polismyndigheten kräver nu att polislegitimationer ska anonymiseras under förevändningen att man vill undvika hämndaktioner från kriminella.

Polis som inte vill bli utsatt för ”hämndaktioner från kriminella”. Huruvida de tänkta anonyma ID-korten ska kombineras med maskering, som i fallet med polisen i bakgrunden, är oklart.

Polismyndigheten kräver nu att polislegitimationerna ska anonymiseras. Idag står polisernas namn och personnummer med på legitimationen, något man nu vill få bort därför att man säger sig frukta hämndaktioner från kriminella.

— Det är verksamheten som har sett att vi, med en ökande grov kriminalitet, som inte drar sig för att trakassera eller hota våra medarbetare, så har vi ett behov av att göra det lite svårare, göra så att det tar lite längre tid att få fram vem en medarbetare är, säger Martin Valfridsson, chef för polismyndighetens rättsavdelning.

Enligt Valfridsson förekommer det att kriminella uttrycker vaga hot:

— Det är väldigt lätt att knappa in med sin mobiltelefon , och få fram en rad uppgifter om var vederbörande bor, vad man har för bil, vad anhöriga heter, och det kan användas för att uttrycka väldigt sublima hot mot våra medarbetare, som påverkar verksamheten negativt.

I de fall någon blivit felaktigt behandlad av en polis ska det ändå gå att göra en anmälan även om polislegitimationen anonymiseras:

— Alla tjänstekortsnummer är offentliga hos polisen, vilken tjänsteman som har det. Det handlar bara om att det tar lite längre tid. Den som anser att en polisanställd har agerat felaktigt kommer alltid att kunna anmäla eller höra av sig till den eller dennes chef för att påpeka vad som har skett.

Kriminella poliser vägrar visa legitimation
Det händer dock att poliser vägrar uppvisa legitimation efter att ha agerat tvivelaktigt, trots att lagen kräver det. Ett exempel på en sådan händelse är när Nordiska motståndsrörelsen den 11 november 2017 angreps av poliser, varav vissa maskerat sig, när man genomförde en grundlagsskyddad demonstration i Göteborg.

Polisen använde såpass grovt våld att det ledde till personskador, trots att den grövsta brottsmisstanken för dagen var ”brott mot ordningslagen” vilket rörde en enda person. Polisernas kriminella agerande mötte hård kritik. Efter att de aktivister som inte gripits förts via bakgator tillbaka till bilarna krävde man att de poliser som utmärkt sig skulle legitimera sig, vilket de vägrade göra.

I efterhand ljög även polismyndigheten om vad som utspelat sig, trots att det hela filmades, och passade fräckt nog på att polisanmäla Nordfront efter att de kriminella polisernas identiteter efterfrågats i syfte att göra en anmälan.

Källa:
Poliser vill bli mer anonyma – finns oro för hämndaktioner


  • Publicerad:
    2019-08-23 11:10