Expojournalisten Daniel Poohl ondgör sig över att Google använder sig av Nationellt Motstånd, Motståndsrörelsens nyhetssida, bland ett hundratal andra nyhetskällor på sin nyhetstjänst Google News. Han menar att Nationellt Motstånd förmedlar propaganda, vilket är sant, och att detta då bör diskvalificera oss. Låt oss se litet närmre på detta.

Googles nya söktjänst Google News länkar inte bara till den politiskt korrekta massmedian utan även, som vi rapporterat om tidigare, till Nationellt Motstånd. När detta ”avslöjades” kom naturligtvis genast en diskussion igång huruvida det var lämpligt att ge oss detta utrymme och Expos Daniel Poohl ondgjorde sig i en intervju över detta. Bland annat menar han att vi inte är en nyhetskälla, utan att vi snarare är propagandister.

Och skillnaden är vilken?
Synonymer till propaganda är bland andra upplysningsverksamhet, reklam och PR. Alltså är detta något som alla nyhetstjänster ägnar sig åt, från TT till Expo själva. Däremot hävdar vi olika ståndpunkter och är olika ärliga om det vi gör. Vidare har propaganda betingats med en negativ klang vilken man använder sig av genom att säga, för att citera Poohl, att ”Nationellt Motstånd är propaganda ur ett antisemitiskt perspektiv”. I Poohls värld utifrån de mål han kämpar för passar detta uttalande in. Om jag själv får definiera Nationellt Motstånd så skulle jag kunna säga att ”Nationellt Motstånd bedriver upplysningsarbete ur ett patriotiskt perspektiv”.

Men jag skulle inte säga så utan snarare använda mig av ordet propaganda, ja, även i den definitionen att propaganda handlar om att förmå människor att tycka och tänka som man vill att de ska göra. Naturligtvis vill jag det; hela mitt arbete för Svenska motståndsrörelsen går ut på att få svenskar att tycka och tänka som vi – med grunden i folket och målet ett fritt Norden. Vi vill få svenskar att vara stolta över sitt ursprung, att inte acceptera främlingsinvasionen och att återerövra sitt land – ta kontrollen över sitt eget öde.

Ärlighet varar längst
Det handlar alltså om ordlekar i slutändan. Jag och Daniel Poohl står på var sin sida i en konflikt. Jag är för ett svenskt och homogent Sverige; han kämpar för raka motsatsen. Han bedriver propaganda genom Expo mot bland annat Motståndsrörelsen och för Expos definition av ”demokrati”. I denna propaganda mot oss ingår att enkom fokusera på ”nyheter” som gäller den nationella rörelsen, detta till skillnad från annan media som även innefattar annat.

Orsaken till att jag nämner detta är för att vi då och då anklagas för att vara ensidiga i vår rapportering och man ställer sig frågan; varför rapporterar vi inte om alla hemskheter som svenskar begår? Varför fokuserar vi bara på vad ”invandrare” gör? Svaret är enkelt om man tänker efter.

Nationellt Motstånd är organ för Svenska motståndsrörelsen. Organisationen är inbegripen i en kamp mot krafter som idogt strävar efter att befästa mångkulturen (och dess yttersta konsekvens, utrotandet av de ariska folken på jorden). Nationellt Motstånd förmedlar därför nyheter som relaterar till den verklighet som skapas av våra politiska fiender och drabbar vårt folk. Vi intresserar oss bara för vårt folks väl och ve. Det är inte vår uppgift att bevaka sådant som vanlig media täcker in – bland annat hemskheter som enskilda svenskar gör. Däremot avslöjar vi det som vanligt media tiger om, som när de konsekvent undanhåller gärningsmäns etnicitet och så vidare.

Alltså, vi bedriver propaganda som syftar till att väcka svenskar och få dem att inse att (1) media ljuger som borstbindare och att (2) det finns vägar till motstånd, det finns alternativ. Vidare söker vi upplysa om historiska och biologiska fakta som systemet tystar ner. Vi tar upp ämnen som Ras och belyser vår ras historiska arv.

Politiska vinklingar
Ett är klart, det finns ingen objektiv journalistisk. Val av nyheter och vinkling av texten är resultatet av journalistens subjektivitet. Där det går att vinkla en nyhet så görs det. Demokrater, socialister, liberaler och så vidare vinklar utefter sina egna övertygelser. Naturligtvis gör även vi det, men vi är ärliga om det. Jag erkänner att allt jag skriver är påverkat av min politiska övertygelse. Jag erkänner, jag bedriver propaganda.

Nationellt Motstånd skriver inte om stormar, trafikolyckor eller annat som är politiskt neutralt. Som sagt, varför skulle vi låta sådan rapportering ta kraft från vår kärnverksamhet. Men ju mer vi expanderar och desto större resurser vi får, kommer även innehållet att förändras. Den dag vi etablerar en tidning likt DN eller Aftonbladet så kommer vi även att publicera politiskt neutrala nyheter, och jag lovar att vi inte kommer att vinkla rapportering om exempelvis en trafikolycka – sådant vore ju absurt.

Kort sagt
Daniel Poohl kastar betongsuggor i små glashus genom sitt uttalande. Han är propagandist för sin sak, vi för vår. Enligt min mening är det upp till er, våra läsare från alla olika politiska håll och kanter, etniska tillhörigheter och religiösa övertygelser, att bestämma om ni skall tro på det vi skriver eller inte.

Jag lovar att vi ibland gör fel, att uppgifter som vi publicerar kan vara felaktiga, att vi drar felaktiga slutsatser och så vidare. Där litar jag på att ni, våra läsare, har omdöme och kunskap nog att själva söka vidare om något är oklart. Men jag kan också lova att hela vår verksamhet går ut på att värna och skydda det svenska folket samt att kämpa mot de krafter som vill oss illa. Vi är ärliga med våra syften och våra mål. Anser ni att de politiskt korrekta journalisterna är lika ärliga? Tror ni att Daniel Poohl och Expo vågar erkänna att de själva, i slutändan, bedriver antisvenskt propagandaarbete?

Diskussionerna lär fortsätta.


  • Publicerad:
    2007-01-19 00:00