1984. Nordfront har under sommaren fått ta del av unikt material från en webbövning som Länsstyrelsen i Skåne haft på MSB:s övningswebb. Med fejkade nyhetsartiklar och videointervjuer har man hjälpt skånska kommuner att rädda valet från ”Arga partiet” som hotar att rasera den så kallade demokratin.

”Projekt Vårsol”

Genom en anonym källa har Nordfront fått ta del av internt material från en webbövning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har har upplåtit åt Länsstyrelsen i Skåne. I övningen har Länsstyrelsen samarbetat med huvuddelen av Skånes kommuner, samt Räddningstjänsten och polisen. Materialet bygger framförallt på videoklipp och fabricerade nyhetsartiklar. Vi reserverar oss för stavfel i Länsstyrelsens texter och återger dem som de är. Videoklippen har vi återpublicerat på VK, även om de ligger olistade på Youtube. Detta på grund av den överhängande risken att filmerna plockas ner efter vår publicering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) heter den myndighet som fungerar som systemets propagandacentral. Sedan början av året leds organisationen av den ökände före detta rikspolischefen Dan Eliasson, som ska försvara Sverige mot ”påverkanskampanjer” som man menar att så kallade högerextremister bedriver – ofta med hjälp av Ryssland.

När en övningsfilm från MSB läckte tidigare i år fick folket en liten inblick i MSB:s paranoida världsbild. Videon var skapad för internt bruk, och när både alternativmedia och lögnpress uppmärksammade dess uppseendeväckande innehåll försökte man kasta videon i minneshålet – men förgäves.

I videon beskrivs en alternativ tidslinje som sträcker sig mellan 2014 och 2018. MSB beskriver innehållet som ”fiktivt”, men i stort återspeglar handlingen myndighetens ständigt upprepade lägesbeskrivning: Att Ryssland via ”informationspåverkan”, spionage, sabotage och med hjälp av mer eller mindre oppositionella grupper – inklusive Nordiska motståndsrörelsen – försöker ”destabilisera” Sverige. I filmen menar man exempelvis att ”en serie mystiska sabotage och angrepp mot Sverige maskeras som olyckor”, varpå man visar bilder på en person som klättrar upp för en mast – en tydlig referens till fällningen av Häglaredsmasten, som ett helt etablissemang valde att skylla på Ryssland, trots att inga bevis fanns för något sådant överhuvudtaget.

Ryssland pekas inte ut med namn, utan kallas istället för ”den potentiella motståndaren”, och i samband med att berättarrösten talar om att svenskar utsätts för ”desinformation och vilseledande fakta” så dyker bilder av Russia Todays hemsida upp. Berättarrösten fortsätter med att säga att debatten i Sverige polariseras och att ”populistiska krafter” i landet därmed stärks som en direkt följd.


MSB raderade den så kallade övningsfilmen, men andra har laddat upp den i omgångar på Youtube.

Förbereder kommuner för ”Arga partiet”
”Projekt Vårsol” är en annan interaktiv ”övning” som MSB åtminstone deltagit i med hjälp av ”observatörer”, samt genom att upplåta sin egen övningswebb åt Länsstyrelsen i Skåne för ändamålet. Förutom några notiser i lokalmedia om att övningen pågår har ingen detaljerad information läckt ut till media om Projekt Vårsol, eller något annat liknande projekt som sker bakom stängda dörrar. Fram tills nu.

Till Nordfront vill MSB minimera sin inblandning i projektet.

— Jag har kollat upp det och MSB har inte alls varit deltagit i Projekt Vårsol, utan det var Länsstyrelsen i Skåne som körde den, säger Mikael Westerlund, kommunikatör på MSB, och fortsätter:

— MSB har inte varit med i den alls. Vi har inte haft någon personal på plats.

På frågan om hur det kan komma sig att själva övningen ligger på MSB:s övningswebb svarar Westerlund:

— Det kan vara så att de har lånat vår övningswebbplats, så kan det vara. Men vi har inte haft med någon personal.

David Falk, som är beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Skåne, vill också tona ned MSB:s inblandning. Men till skillnad från vad MSB själva hävdar så medger han att MSB har haft personal i form av ”observatörer” inblandade i Projekt Vårsol, förutom att de upplåtit sin övningswebb.

— Vi testade beredskapen, de system och arbetssätt vi kommit överens om vid samhällsstörningar i länet. MSB deltog med några observatörer, berättar Falk.

Tack vare en visselblåsare har Nordfront fått ta del av internt material från den hemliga övningen, vilken precis som övningsfilmen bygger upp en alternativ verklighet och beskriver ett händelseförlopp som sträcker sig under april 2018.

Oaktat graden av inblandning från MSB så är scenariot – som enligt David Falk är författat av polisen, räddningstjänsten och Länsstyrelsen i Skåne – snarlikt den bild som MSB har propagerat ut under året om att ”högerextremister” med hjälp av Ryssland hotar den svenska valprocessen.

Istället för ovan nämnda MSB-film har man i Projekt Vårsol nyhetsartiklar, videointervjuer och en variant av Facebook som heter X-Book. Det är framförallt med hjälp av nyhetsartiklar från den fiktiva ”Skånska Aftonposten” och videoklipp som man berättar historien om hur ”Arga partiet” systematiskt förstör hela valrörelsen, vilket slutar med att människor i Skåne inte törs gå och rösta.

Berättelsen inleds i mitten av april med att Skåne drabbas av bilbränder, samtidigt som en sprängladdning detonerar utanför ett polishus på ”Övermalm” i Stockholm. Dessutom sprängs ledningsstolpar utanför Pingstförsamlingen i Knutby, i samband med att den ökända församlingen figurerat i Uppdrag granskning.

Lite senare får vi veta att det var ”skickliga gärningsmän” som låg bakom dådet mot församlingen i Uppsala:

— Det här är inget amatörjobb, utan gjort av personer som vet vad de sysslar med. Om sprängladdningarna hade detonerat skulle de ha orsakat mycket stor skada, säger James Bonde, chef för Uppsalapolisens tekniska enhet till Skånska Aftonposten.

Efter dessa incidenter rapporterar Skånska Aftonposten den 22 april om att Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) höjer terrornivån i Sverige till 4 på den 5-gradiga skalan, samtidigt som man spekulerar i att den kan komma att höjas ytterligare.


Säpo-agent berättar om den svenska terrorskalan för Skånska Aftonposten.

Den 26 april rapporterar Skånska Aftonbladet om ”Oro och rädsla inför valet”:

Vänstern håller andan. Högern håller andan. EU-vännerna håller andan – och marknaden likaså. Frågan är om vi kan känna oss trygga med att gå och rösta i helgen?
Sammandrabbningar mellan meningsmotståndare och vandalisering av vallokaler. Detta är vardag här i Sverige inför valet i helgen. Valaffischer vandaliseras, och kollektivtrafiken har redan påverkats trots att valet är några dagar bort.
Hur säkert och tryggt kommer väljarna tycka att det är att rösta i helgen?
Sara, Torbjörn och Mustafa på kafét Kaffekopp och funderar över framtiden.
Sara har ännu inte bestämt vem hon ska rösta på. Hon tycker inte att någon av kandidaterna lockar med något bra. Däremot vet Sara vad hon ska rösta mot.
– Jag är orolig för att extremhögern ska få makten.
Torbjörn och Mustafa funderar på om de kommer att våga gå och rösta.
– Risken är att det kommer att bli panik vid vallokalerna, säger Mustafa. Jag hade tänkt förtidsrösta, men det var bråk utanför när jag gick dit på lunchen så jag avstod. Jag kan inte tänka mig att det blir bättre till helgen.

Men det är något annat som rapporteras i Skånska Aftonposten som är än mer intressant, nämligen nyhetsartikeln som introducerar ”Arga partiet” för övningsdeltagarna. Genom den fiktiva nyhetstexten lyckas man galant signalera vilket parti som deltagarna ska associera ”Arga partiet” med:

Demonstration urartade i Göteborg
2018-04-16 16:00 | SKÅNSKAaftonposten

Vid lunchtid på lördagen genomförde ett sextiotal medlemmar i Arga Partiet en icke tillståndsgiven demonstration i Göteborg. Polisen har omhändertagit 16 av dem.
Demonstrationen av de svartklädda i AP startade utanför nöjesfältet mitt i staden. Därifrån började demonstranterna att marschera mot centrum trots polisens uppmaning att stanna. Vid Krossvägen drabbade AP samman med motdemonstranter.
– Vid Krossvägen möts de av polis som uppmanar dem att avbryta sin demonstration men det görs inte. Då omhändertas åtta av dem av polis, säger Ulla-Britt Schiller, polisens presstalesperson i Region Väst.
Samtidigt sprang flera från platsen. Med hjälp av helikopter och polispatruller kunde man gripa ytterligare personer. I ett första skede angav polisen att drygt 20 personer var omhändertagna. Men siffran reviderades senare.
Sammanlagt är 16 personer gripna misstänkta för brott mot ordningslagen och ohörsamhet mot ordningsmakten. I nuläget finns inga uppgifter om några personskador eller någon skadegörelse i samband med den otillåtna demonstrationen.

Händelsen är nästintill identisk med en icke-tillståndsgiven demonstration som Nordiska motståndsrörelsen genomförde i Göteborg den 11 november 2017. Det som skiljer sig är att inga sammandrabbningar med motdemonstranter skedde, men polisen använde uppseendeväckande mycket våld när de gav sig på svartklädda aktivister i Motståndsrörelsen för att försöka stoppa demonstrationen.

Även i det fallet jagade man personer som avvek från platsen.


Polisen avbryter en icke-tillståndsgiven demonstration i Göteborg i november 2017. Scenariot är nästan identiskt med Arga partiets stoppade demonstration i Projekt Vårsol.

Enligt David Falk på Länsstyrelsen i Skåne är alla likheter med verkligheten slumpartade.

— Inspirationen till Arga partiet är hämtat från olika händelser som skett ute i världen. Scenariot är också ganska sekundärt i övningen, utan det handlar mer om att öva vår samverkan. Men det är inget enskilt parti som skulle vara liksom en modell för det, utan skulle det vara några likheter så är det slumpmässigt, så att säga, menar Falk.

— Det kan ju hända att man tagit inspiration från enskilda händelser, så kan det vara, fortsätter Falk när han presenteras med likheterna i hur de båda demonstrationerna slutade.

”Arga partiet”: Beväpnade terrorister som vill hindra människor från att rösta
De verkliga likheterna mellan Arga partiet och Nordiska motståndsrörelsen i agerandet stannar också där i mångt och mycket, och den som läser nyhetstexterna dras in i en paranoid och orwelliansk alternativ verklighet där det ”högerextrema” hotet är beväpnade, spränger saker i luften, samt misshandlar och skrämmer folk. Allt för att ”sabotera valet” och för att förmå människor att inte gå och rösta. Det senare tycks förövrigt vara Arga partiets främsta mål, förutom att hata och hetsa mot folkgrupper och landsförrädare.

Till Nordfront erkänner David Falk att scenariot inte är särskilt trovärdigt.

— Min personliga bedömning är att scenariot inte är 100 procent trovärdigt, säger Falk.

I en nyhetsartikel får man bland annat veta att en vapengömma tillhörande Arga partiet inte är att betrakta som ”synnerligen grovt vapenbrott”:

”I bilen fanns sportväskor med fem automatkarbiner, fem magasin med 99 skarpa patroner och ytterligare 280 skarpa patroner. Tingsrätten anser inte att mängden vapen är tillräcklig för att räknas som ”synnerligen grovt vapenbrott””, skriver Skånska Aftonposten.

— Väntat, men det är åt helvete, säger ”professor Leif TV Pålsson” till den skånska fantasitidningen.

Men det är inte bara våldsbrott som ”Arga partiet” sysslar med. En IT-attack mot Trafikverket gör att tågtrafiken står stilla i tio timmar. Man vet inte vem som ligger bakom, men Skånska Aftonposten spekulerar:

Delar av allmänheten har via sociala medier riktat sitt missnöje och sina misstankar mot A-land. Tidigare i år skedde flera avbrott i viktiga försörjningssystem som följd av misstänkta IT-attacker, och misstankar har riktats mot A-land. Regeringen har varit tyst i frågan och utredningarna har omgärdats av sekretess vilket förstärkt misstankar och konspirationsteorier. Skånska aftonposten har dock tidigare visat att flera extrema partier i Europa, bland annat svenska Arga Partiet, haft kontakter och utbildningssamarbeten med A-land.

”A-land” är återkommande i Skånska Aftonpostens nyhetsartiklar, och stämmer i mångt och mycket överens med Ryssland.

Bilbränder, kaos och ”hot om demonstrationer”
Samtidigt som bilbränder fortsätter att härja i Skåne – utan att polisen kan göra något åt saken – så gör Arga partiet ”hotfulla utspel” och man spekulerar i om att partiet kan komma att demonstrera på flera platser i Skåne. Något som tydligen är ett stort problem i Vårsols fiktiva värld.

Den 21 april spelar Sveriges fotbollslandslag en landskamp mot ”B-land”, men SVT:s sändning från matchen släcks ned. Lite senare får vi veta att det troligen handlade om en ”IT-attack”.

Post- och telestyrelsen (PTS) vill den 23 april inte berätta vilka man tror ligger bakom, men även här säger man att det inte handlar om ”några amatörer”.

— ­Det är inget jag kan kommentera. Vi måste utreda detta ordentligt. Men jag kan säga så mycket som att jag personligen aldrig har hört talas om så starka störningssändare som kan slå ut en TV-sändning, säger ”Hussein Hamad” från PTS till Skånska Aftonposten.


Räddningstjänsten i Skåne kan inte hantera alla bilbränder.

Den 23 april drabbas stora delar av Skåne av strömavbrott. Vittnen ska enligt Skånska Aftonposten ha sett ett ”ljussken” intill ett ställverk i Simrishamn strax före strömavbrottet, vilket beskrivs som ”en långsam raket”.

Samma dag går också en polis ut och försvarar yttrandefriheten i Skånska Aftonposten:

Polisen försvarar yttrandefriheten
2018-04-23 10:03 | SKÅNSKAaftonposten

Arga Partiets demonstration i Göteborg har skapat oro och ilska bland debattörer och politiska motståndare på sociala medier. Flera röster har höjts mot Arga Partiets rätt att demonstrera.
En av de skånska poliser som var extrainkallade under helgens demonstration i Göteborg Jan Eriksson säger:
– Vi måste komma ihåg att vi har yttrandefrihet i det här landet. De har väl samma rätt som Samlingspartiet eller Frihetspartiet att demonstrera? Jag kan inte se vad problemet är?
Vid frågor om det verkligen är en rättighet att uttrycka sitt hat mot en hel folkgrupp svarar polis Jan Eriksson:
– Vi bör och ska inte ta sida i denna typ av situation utan måste stå neutrala för allas åsikter och värna om allmänhetens säkerhet. I Göteborg fick vi sträva mot att demonstrationen skulle fortlöpa på ett sansat vis och att inblandade aktörer skulle sköta sig. Det gällde såväl AP-anhängare som motdemonstranter. I mina ögon var många av motdemonstranterna lika goda kålsupare som demonstranterna.;

Polismannen Jan Eriksson väcker starka känslor på sociala medier. Skånska Aftonposten bjuder på några citat:

”Vilket jävla pucko! Ren idioti som kommer ut ur Jan Erikssons mun. Han borde bli våldtagen och stenad. #jagfårocksåsägavadjagvill #yttrandefrihet” – Laila Tacka, influencer.

”Jan Eriksson! Vilken hjälte! Ni som är emot honom behöver kanske gå en kurs i vårt älskade lands grundlagar. #värnaomsvearike” – Emil Svensson, medlem i dansbandet Emilz kungar.

”Sparka Jan Eriksson och rensa upp på polisen! De gamla värderingar gubbar som Janne står för speglar inte massornas. Ta in fler kvinnliga poliser så ska ni se att det kan bli saker gjorda även i en så föråldrad organisation #whiskyochskinnjacka” – Steffo Rosgren, nyhetsankare TV31.

Även skånska lokalpolitiker kritiserar Erikssons uttalande. De menar att Arga partiets demonstration i Göteborg handlade om ”hets mot folkgrupp”, inte yttrandefrihet.

— Jan Erikssons uttalande var plumpt och ogenomtänkt. I mitt parti värnar vi om yttrandefriheten men hets mot folkgrupp är även det ett lagrum vi måste ta hänsyn till, säger exempelvis ”Klas Flintdal”, talesperson för ”Samlingspartiet”.

Arga partiet-medlemmar får inte åka buss
Den 24 april rapporteras om att medlemmar i Arga partiet inte får åka buss. Skånska Aftonposten skriver att ”flera Skånetrafikenbussar i rad har kört förbi Arga Partiet-anhängare som stod och väntade på bussen utanför Rådhuset i Hässleholm”. Detta orsakar kraftiga reaktioner på sociala medier.

Polisen i Skåne avslår samtidigt Arga partiets ansökningar om att få demonstrera i samtliga skånska kommuner på valdagen, som i Projekt Vårsol är någon gång i slutet av april. Detta med hänvisning till att det tidigare har förekommit våldsamheter i samband med partiets demonstrationer.

I den verkliga världen har samtidigt flera röster höjts under året om att polisen bör neka Nordiska motståndsrörelsen demonstrationstillstånd, just med hänvisning till att det ”tidigare förekommit våldsamheter” på organisationens demonstrationer.

Två uppdiktade ”experter” får göra viktiga utlåtanden i fejkade nyhetsintervjuer. Underrättelseanalytikern Ulf Peterson säger att val är korrupta i stora delar av världen och att risken finns för att de kan bli det också i Sverige.


Den fiktive underrättelseanalytikerna Ulf Peterson intervjuas av Skånska Aftonposten.

Mattias Gardell, forskare och författare, uttalar sig tvärsäkert om hur en våldsbejakande extremist tänker, nämligen som en romantiker som tror att han måste rädda sitt folk.


Mattias Gardell får representera köttrymden i det orwellianska universumet.

Situationen är allvarlig. Polisen och Räddningstjänsten drabbas av störningar i larm- och kommunikationssystemet RAKEL, vilket antas bero på sabotage.

Den 25 april eskalerar dramatiken ytterligare. Flera mediekanaler rapporterar om att de mottagit hotbrev signerade ”Arga Partiet” med meddelanden som ”ni landsförrädare kommer att straffas inom kort”.

Den fiktiva Skånska Aftonposten skriver:

2018-04-25 09:34 | SKÅNSKAftonposten

I morse upptäcktes att lokalbussar runt om i Skåne hade klottrats fulla med hotelser: ”Era jävlar ni ska straffas” stod det på bussarna i Hässleholm. I Helsingborg hade bussar fyllts med invektiv, men också med hotfulla uttryck som ”Snart slutkört” och ”Den sista färden?”.

Tidningen skriver i en uppdaterad upplaga att Arga partiet försvarar bussklottret:

Vi har tagit del av morgonens rapportering om klotter på bussar. Många verkar tro att Arga Partiet ligger bakom detta. Detta är en falsk och förrädisk anklagelse. Däremot vill vi uttrycka vår sympati för de som drabbades av bussbolagens olagliga politiska demonstration. Att vägra släppa på passagerare som tillhör ett visst parti är en politisk handling. Upprördheten är legitim.

Samtidigt framkommer att polisen har gjort tillslag mot adresser i Bromölla, Båstad och Trelleborg. Skånska Aftonposten rapporterar:

2018-04-25 10:04 | SKÅNSKAftonposten

Vid tillslagen hittades enligt källor väsentliga mängder sprängmedel och vapen samt delar av bomber. Polisen är mycket förtegen med uppgifter om tillslaget och hänvisar till SÄPO som tagit över utredningen.

Under förmiddagen rapporteras också om en grov misshandel av en busschaufför på en tågstation i morgonrusningen. Två unga män anhålls av polisen.

Hotet mot demokratin
I ett fiktivt nyhetsinslag på TV uttrycker vanliga skåningar oro för att gå och rösta. Det sägs förekomma ”skadegörelse på vallokaler på nätterna och hotfull stämning utanför och i förtidsröstningslokalerna på dagarna”.

— Jag befarar att valet inte kan genomföras och att demokratin är i fara, säger ”Snällpartiets” språkrör ”Itta Svensson”. Framförallt kan människor välja att stanna hemma – och det vill vi inte. Alla ska känna sig trygga att rösta i Sverige, men i dagsläget kanske det inte blir så till helgen.

”Professor Olly Fiskarsson” har dock en lösning på problemet.

— Jag vill ha diktatur. Jag tror att om man har en som bestämmer, gärna jag då, så blir det ordning och reda i samhället.


Skånska Aftonposten intervjuar skåningar som fruktar att rösta i valet på grund av ”Arga partiet”. På slutet berättar en professor om sina totalitära visioner.

På fråga om ”Olly Fiskarssons” kommentar verkligen är något som en svensk man helt oironiskt skulle kunna säga framför en kamera svarar David Falk från Skånes länsstyrelse:

— Det är nog lite mer menat som satir. Nu har inte jag varit med och tagit fram de olika nyhetsinslagen, men det låter ju riktigt ironiskt. Det känns inte så troligt att någon skulle säga så.

Den 26 april skriver Skånska Aftonposten om att ”två explosioner inträffade för en stund sedan på två bussar i Kristianstad och Helsingborg”.

Uppenbarligen har fantiserandet kring hoten mot det demokratiska samhället nu fått manusförfattaren att gå i spinn, för plötsligt avslöjar man den politiska agendan med övningen genom Asta Astasson, docent i statsvetenskap:

Ett demokratiskt land ska styras efter folkets vilja. Jag ser tecken på att demokratin är i fara. Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Oavsett brister är den liberala demokratin vår bästa garanti för att vi alla ska kunna påverka samhället. Hur lite din röst än väger så väger den oerhört mycket mer än i alla andra system.

Efter att en mängd sprängladdningar har hittats vid valstugor runt om i Skåne och man får vänta länge på det nationella bombskyddet introduceras en annan figur som kunde ha varit hämtad ur Bamses värld. Pelle Polis uttalar sig till pressen:

— Vi är tungt belastade och det lär ta sin tid innan vi kan kontrollera alla platser, säger Pelle Polis på Polisen.


Mattias Gardell är en återkommande gäst i Skånska Aftonpostens TV-sändningar.

Mitt i den upptrissade dramatiken väljer nu Skånetrafiken att ställa in större delen av bussarna i kollektivtrafiken i Skåne. Utländska medier börjar uppmärksamma situationen i Sverige och i Danmark skriver en tidning: Gå ikke til Sverige!”  En dansk Sverigebesökare skriver på Facebook: I Malmö finns det bara falafel och vapen. Aldrig varit så rädd och mätt på samma gång”. Otäckare kan det nog inte bli.

Statsministern ingriper och kärnan i Arga partiet grips
För att lugna befolkningens oro meddelar Regeringskansliet att statsminister ”Steffe Love” i morgon kommer till Vellinge, Malmö, Burlöv och Helsingborg. Med anledning av besöket låter man en annan av de pedagogiska figuranterna på lågastadienivå uttala sig:

— De sitter där i Stockholm och tror att det är jordens mittpunkt, på tiden att de inser att Skåne är viktigt och vad som händer här, säger Micke Mus.

Scenariot i ”Projekt Vårsol” avslutas med att Länsstyrelsen samlar sig och går ut med en uppmaning till befolkningen om att gå och rösta.

— Jag uppmanar alla skåningar att stå upp för demokratin och gå och rösta på söndag. Valet kommer att genomföras i samtliga skånska kommuner, säger landshövding Anneli Hulthén.

I sin sista notis rapporterar Skånska Aftonposten om hur kärnan i Arga partiet grips:

2018-04-26 14:43 | SKÅNSKAftonposten

Femton personer inom Arga Partiet greps i eftermiddags av polisen. Trots detta fortsätter polisen sin bevakning tills valet är genomfört.

— Vid flera koordinerade insatser, på olika platser i Skåne, greps femton personer inom Arga Partiet, säger Sven Svensson på polisen.

En inblick i en paranoid världsbild
Huvudtemat för årets valrörelse har varit ”påverkanskampanjer” och ”utländsk inblandning i valet”. Man har målat upp en bild av att demokratin – specifikt själva valprocessen – är under hot i Sverige.

I centrum för denna hetskampanj har MSB funnits, och tidigare i år beväpnade regeringen MSB ytterligare genom att utse den illa omtyckte rikspolischefen Dan Eliasson till ny chef över myndigheten. Eliasson är känd som en tuff och erfaren myndighetsboss, lojal till den socialdemokratiska regimen och starkt fientlig mot allt oppositionellt som svenskarna har att bjuda på.

Nordfront skrev redan då att Eliasson i praktiken blir Sveriges propagandaminister, och vårt avslöjande om Vårsol stärker bara den bilden. Det är MSB:s världsbild som förmedlas när Skånes länsstyrelse övar krisberedskap med länets kommuner, på MSB:s övningswebb och med så kallade observatörer från myndigheten.

Eliassons långa marsch genom institutionerna ledde honom till generaldirektörskapet för orwellianska MSB.

Scenariot som målas upp är alltså att ett parti (Arga partiet) – som troligtvis ska motsvara Nordiska motståndsrörelsen – misstänks samarbeta med en främmande makt (A-land) – som troligtvis ska motsvara Ryssland – för att begå terrordåd och IT-attacker i syfte att skrämma folk från att rösta.

Varför ett parti som ställer upp i ett val skulle vilja hindra människor från att rösta är något oklart, något som till och med Skånes länsstyrelses beredskapsansvarig alltså erkänner.

Men klart är att denna typ av övningar är till för att prägla in MSB:s paranoida världsbild i kommunanställda i Skåne. De ska vara rädda för oppositionen, man ska inte upplåta mark till vem som helst för opinionsbildande verksamhet och demonstrationer, samtidigt som starka invändningar mot yttrandefriheten ska normaliseras. Se bara hur det gick för den fiktive polismannen Jan Eriksson, som stod upp för Arga partiets rätt att uttrycka sina åsikter. I verkligheten tunnas skaran av människor som vågar försvara yttrandefriheten av hela tiden.

Region Gotland, Kungälvs kommun, polismyndigheten och andra instanser har under året i många fall agerat precis såsom man beskriver att kommuner kan agera i Projekt Vårsol. Nu stoppar Stockholms stad till och med Alternativ för Sveriges avslutande valmöte, endast med motiveringen att en av partiets representanter har anmälts för ”hets mot folkgrupp”.

Hur många kommuner, landsting och andra myndigheter har förberetts med MSB:s propaganda inför valåret? I vilken grad har myndighetens fantasier kunnat sätta käppar i hjulet för oppositionella, som fredligt vill föra fram sin åsikt och protestera mot regimens totalitära metoder och folkmordspolitik?

Till Nordfront kommenterar Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg:

För var dag som går blir det allt mer uppenbart att Sverige är en diktatur och inte en demokrati. Detta ger än mer belägg för det påståendet. Tyvärr vet vi om att denna typ av indoktrinering ger viss effekt, men jag är också lika säker på att bägaren så småningom kommer rinna över. Alla har en gräns och när den är nådd kommer de inte längre kunna blunda. Systemets fel blir uppenbara och vår förträfflighet blir tydligare. Vi vinner på detta i längden som med alla andra insatser som riktas mot oss. Vi är morgondagen och ingen, kanske allra minst Dan Eliasson, kan hindra morgondagen från att inträda när natten är över!

Hotet mot en rättvis och saklig valrörelse kommer inte från fantasier om högerextrema terrordåd och ryska trollfabriker. Det kommer istället från paranoida och totalitära propagandainstitutioner som MSB, som under radarn försöker sprida en falsk verklighetsuppfattning till beslutsfattare och tjänstemän och på så sätt försöka att förhindra att oppositionella krafter får föra fram sin talan på lika villkor. Projekt Vårsol är – om något – ett bevis för detta.

Artikeltext och research: Simon Holmqvist, Jimmy Thunlind och Robert Eklund.


  • Publicerad:
    2018-09-04 21:10