INRIKES. Polisen, som ofta har svårt att värja sig mot stenkastande förortsligister, står inte alltid handfallen. I augusti 2018 sköt tre poliser en förståndshandikappad tjugoåring till döds. Polisen hävdade ”nödvärn”. Idag inleds rättegången mot två av poliserna samt insatschefen.

Polisen avlossade 25 skott mot den 20-årige Eric Torell, som led av autism och Downs syndrom, och som rymt hemifrån med ett leksaksvapen. Skärmbild: Youtube.

Polisen har ofta problem med förortens kriminella invandrargäng som gärna attackerar polisen med stenar och andra föremål när de patrullerar. Polisen har svårt att skydda sig och de griper sällan eller aldrig några misstänkta vid upploppen. För att komma till rätta med det eskalerande problemet har polisen provat att bjuda på kaffe, bullar eller korv i de stadsdelar där de blivit attackerade.

I slutet av augusti uppmärksammades att polisen, efter ett våldsamt upplopp i den invandrardominerade ”utsatta” stadsdelen Brandkärr i Nyköping, i sociala medier vädjade till de stenkastande förortsligisterna att ta i beaktande att polisen ”också är människor”.

När det gäller den 20-årige Eric Torell som led av autism och Downs syndrom tvekade dock inte polisen att ta till kraftfullt våld.

Den 2 augusti 2018 hade Torell rymt hemifrån mitt i natten med ett leksaksvapen. Poliserna mötte Torell som de uppfattade som hotfull.

De avlossade tillsammans 25 skott mot Torell, varav tre träffade. Två av skotten träffade i ryggen och ett i magen. En kvinnlig polis, som inte står åtalad då hon slutade skjuta när hon bedömde att Torell inte längre utgjorde ett hot, ”drabbades av tunnelseende” och tömde hela magasinet mot Torell.

Idag inleds rättegången mot de tre poliser som är inblandade i dödsskjutningen. En av dem står åtalad för tjänstefel och en annan vållande till annans död, alternativt tjänstefel. Den tredje åtalade är insatschefen som inte deltog i skjutningen men står åtalad för tjänstefel då han bland annat anses inte ha lett arbetet enligt de rutiner som finns.

Försvaret hävdar att inget fel begåtts utan att poliserna skjutit mot den förståndshandikappade Torell i ”nödvärn”. Även skotten som träffade i ryggen ska ha varit ”nödvärn”.

Poliser ska dock göra en så kallad ”verkanskontroll” efter varje skott, det vill säga se om det finns något lagligt skäl att fortsätta skjuta. Chefsåklagare Martin Tidén menar att detta inte gjorts.

— Jag kan bevisa att två poliser har skjutit verkanseld eftersom kulorna har träffat ryggen, men ingen av poliserna har sett att Eric vänt ryggen till dem. Det borde poliserna ha sett och slutat skjuta, sa han i samband med åtalet.

— Det är naturligtvis en ofattbar händelse för Erics familj. Men det är också en svart dag för svensk polis. Hur kunde det här hända? sade vice överåklagare Bengt Åsbäck von Meyburg i rätten.

Källa:
Rättegången om dödsskjutningen av Eric Torell inledd


  • Publicerad:
    2019-09-03 19:35