SVERIGE. Inom ramen för den nya budgetpropositionen planerar regeringen att inrätta en ny så kallad jämställdhetsmyndighet. Detta då man önskar effektivisera sin feministiska ”jämställdhetspolitik”.

regner

Åsa Regnér

Regeringen låter genom pressmeddelande uppge att man vill effektivisera genomförandet av sin feministiska ”jämställdhetspolitik” och att detta ska ske genom att inrätta en ny så kallad jämställdhetsmyndighet. Vidare låter man även meddela sin avsikt att presentera en ny strategi för att ”förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

— Regeringens feministiska politik ska göra tydligt avtryck och skillnad i människors liv. Flera utredningar har kommit fram till att jämställdhetspolitikens organisation är splittrad och otillräcklig. En jämställdhetsmyndighet behövs för att garantera att politiska prioriteringar får genomslag så att arbetet för ett jämställt samhälle kan bli mer strategiskt och effektivt. Att utveckla jämställdhetsarbetet är avgörande när vi moderniserar den svenska modellen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen skröt redan vid tillträdet 2014 om att de var ”världens första feministiska regering” och deras nya feministiska jämställdhetsstrategi kommer lanseras inom ramen för ett nytt åtgärdsprogram under perioden 2017 – 2020.

Källa:
Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet


  • Publicerad:
    2016-09-16 08:15