SVERIGE. Enligt höstens budgetproposition avser regeringen öka den redan höga biståndsramen ytterligare. Prislappen kommer att öka med 2,8 miljarder kronor jämfört med föregående år vilket motsvarar en total summa om 46,1 miljarder kronor under 2017.

flyktingar

Regeringen avser, enligt höstens budgetproposition, att höja den redan höga biståndsramen ytterligare. Jämfört med föregåede år kommer summan att öka med 2,8 miljarder kronor vilket motsvarar en sammanlagd prislapp på 46,1 miljarder kronor under 2017.

Inom denna biståndsram döljer sig bland annat utgifter för ”humanitärt stöd och konfliktförebyggande arbete” där man exempelvis bidrar till vad som kallas för multilaterala organisationer. De multilaterala organisationerna arbetar med den så kallade flyktingskrisen.

Inom området ”demokrati och jämställdhet” kommer de väl tilltagna biståndspengarna att användas bland annat till en satsning på så kallad jämställdhet och ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter” (SRHR), vilket kan antas komma homolobbyn till gagn.

Kostnaderna för den invasion av asylsökande invandrare som drabbar vårt land beräknas uppgå till 8,1 miljarder kronor under 2017.

Källa:
Biståndet ökar 2017


  • Publicerad:
    2016-09-21 13:35