YTTRANDEFRIHET. Under torsdagen beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att ytterligare begränsa den redan kraftigt begränsade yttrandefriheten i Sverige. Bland annat säger Morgan Johansson att tyrrunan kan komma att förbjudas.

Snart förbjuden, om de folkförrädiska politikerna i regeringen får bestämma.

Regeringen beslutade under torsdagen att en utredning ska tillsättas för att se över möjligheten att förbjuda ”nazistiska och rasistiska” symboler. Detta skulle innebära att den redan extremt begränsade yttrandefriheten i Sverige skulle begränsas ytterligare. Bland de symboler som riskerar att bli förbjudna återfinns Nordiska motståndsrörelsens symbol, tyrrunan.

– Jag tycker att det är stötande att man kan använda sig av den här typen av symboler som direkt anknyter till nazisttiden och förintelsen, vilka är de värsta övergreppen mot människor som har skett i historien, säger justitieminister Morgan Johansson om beslutet.

Johansson nämner komiskt nog ingenting om kommunismen eller de många religiöst motiverade massmorden, som även enligt den officiella historiebeskrivningen skördat många fler offer än ”förintelsen”.

Främst väntas utredningen resultera i skärpningar av åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”. Utredningen beräknas bli färdig under våren 2019.

Källa:
Morgan Johansson: Förbjud nazistiska symboler


  • Publicerad:
    2018-07-05 14:10