INRIKES. Försvarsminister Peter Hultqvist anser att vissa privata företag borde lagra mat så att Sverige ska vara bättre förberett i händelse av krig.

Sveriges Radio skriver att Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist “vill återfå beredskapen som rådde under kalla krigets dagar”. Detta ska bland annat utgöras av att vissa företag ska lagra mat för att inte befolkningen ska svälta ihjäl vid ett krig eller en allvarlig kris.

Hultqvist nämner det som kallades K-företag, som var en samling företag som ansågs vara särskilt viktiga i fall Sverige skulle hamna i krig.

— Näringslivet är en viktig grundbult i hela samhället. Att inte koppla det till totalförsvaret och att inte ha K-företag gör att vi inte får ett helt och fungerande system, säger Hultqvist.

Regeringen beslutade den 5 juli om en utredning rörande näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel.

Källa:
Försörjningen i krig ska stärkas


  • Publicerad:
    2018-07-09 10:05