POLITIK På grund av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har nu CVE fått ett nytt uppdrag. Uppdraget ska på sikt förebygga radikalisering och spridning av våldsbejakande extremism.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) berättade under en pressträff på måndagen att regeringen ger Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet i uppdrag att förstärka samverkan mellan myndigheter för att förebygga radikalisering och spridning av våldsbejakande extremism.

Utöver att stärka samarbetet mellan olika myndigheter går uppdraget även ut på att stärka dialogen mellan myndigheter och olika aktörer i det civila samhället, som till exempel trossamfund. CVE ska om ett år lämna en samlad redogörelse för uppdraget.

Bakgrunden till det nya uppdraget ska vara det försämrade säkerhetsläget i Sverige och den förhöjda terrorhotnivån.

— Säkerhetspolisens bedömning är att hotet inte kommer att avta på kort tid utan att vi snarare ska utgå ifrån att det består under en längre tid, säger Gunnar Strömmer.

Han säger att det därför är viktigt att arbeta långsiktigt.

Uppdraget ska CVE genomföra i samverkan med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Säkerhetspolisen.