YTTRANDEFRIHET. Efter ett förslag från Miljöpartiet lovar regeringen att öka stödet till statsfinansierade medier med ytterligare 140 miljoner kronor år 2020 – för att ”stärka oberoende journalistik och demokrati”.

Amanda Lind (MP). Foto: Pressbild/Fredrik Hjerling

Det skattefinansierade stödet till medier godkända av staten kommer utökas med 140 miljoner kronor nästa år. Det meddelar kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). I ett uttalande på Miljöpartiets hemsida sägs bland annat:

Att medierna kan granska makthavare och ge människor insyn och information är en förutsättning för en fungerande demokrati. I tider av fake news, inskränkt pressfrihet och med krafter som vill begränsa det fria ordet är satsningar på starka och oberoende medier extra viktigt.

Förutom att stärka medier som följer politikernas fastslagna ”demokratiska värdegrund” syftar det ökade mediestödet till att stärka den journalistiska bevakningen på fler platser i Sverige.

— Lokaltidningarna är oumbärliga för att demokratin ska kunna upprätthållas. Nu vidtar vi en konkret och tydligt åtgärd, för att värna den oberoende journalistiken i hela landet, säger kultur- och demokratiministern.

Av de så kallade ”alternativa” medierna är Nya Tider ensamma om att söka presstöd. Det har från politiskt håll funnits en rädsla att fler medier, som politikerna ogillar, ska söka samma stöd som övriga medier får.

Det är den statliga Mediestödsnämnden (tidigare: Presstödsnämnden) som nominerar och fattar beslut om vilka medier som ska få ta del av skattepengarna. Ledamöterna i nämnden utses av riksdagspartierna och där sitter exempelvis vänsterextremisten Rosanna Dinamarca (V).

Källa:
Satsning på journalistik i hela landet


  • Publicerad:
    2019-09-05 17:05