SVERIGE. Regeringen vill nu förbjuda distansförsäljning av alkohol, detta med hänvisning till att man vill stärka systembolagets försäljningsmonopol och ”skydda den svenska alkoholpolitiken”. Det hela bryter dock mot EU:s grundläggande princip.

Det finns idag ett stort antal företag som säljer alkohol på distans, främst handlar det om företag som fått tillstånd att bedriva försäljning av exempelvis vin som beställs via internet och skickas direkt hem till kunden. Detta är något som regleras via EU:s grundläggande princip om ”fri rörlighet över gränserna för tjänster och produkter”. Nu vill dock regeringen förbjuda distansförsäljning av alkohol, detta för att stärka systembolagets monopol.

— Man kan inte sätta upp sådana här handelshinder. Det är inte tillåtet enligt EU:s grundläggande princip om fri rörlighet över gränserna för tjänster och produkter, säger Ole Nielsen som är ordförande för nätvinhandlarnas branschorganisation.

Folkhälsominister Gabriel Wikström använder argument om att ”skydda den svenska alkoholpolitiken” för att kunna lägga förbud mot konkurrerande alkoholförsäljning utöver det statliga försäljningsmonopolet.

— Ytterst handlar det om att skydda den svenska alkoholpolitiken, som framförallt syftar till att barn och unga inte ska få tag i alkohol. Då måste vi ha en politik som är systematisk och sammanhängande, där det inte dyker upp nya försäljningskanaler bredvid systembolagets försäljningsmonopol, säger Wikström.

Förslaget om förbud mot distansförsäljning av alkohol kommer nu att gå på remiss. Samtidigt överväger Nielsen för nätvinhandlarnas braschorganisations räkning, att anmäla förslaget till EU. Det återstår att se hur det statliga försäljningsmonopolet står sig i förhållande till EU:s grundprincip. Systembolaget ansvarar idag för både försäljning av alkohol samt för att ”sprida kunskap om folkhälsan och människors relation till alkohol”.

Källor:
Distansförsäljning av alkohol kan stoppas
Systembolagets historia


  • Publicerad:
    2016-10-08 12:20