SKANDAL. Den tidigare nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har nu ansökt om statsrådspension. Vilket innebär att hon är berättigad 3 574 252 kronor fram tills hon fyller 65 år, om det går igenom.

Mona Sahlin

Mona Sahlin tvingades för en månad sedan att avgå som regerings samordnare mot våldsbejakande extremism, efter att det avslöjats att hon skrivit falska intyg till sin före detta livvakt. Intygen handlade om livvaktens privatekonomi, vilka Sahlin hjälpte till att förfalska så att livvakten kunde ha råd att införskaffa en lyxvilla värd tio miljoner kronor.

Men inte nog med det, hon hjälpte även livvakten att på skattebetalarnas bekostnad, tillskansa sig en VIP-parkering i centrala Stockholm värd 50 000 kronor.

Efter dessa skandaler har Sahlin även avgått som styrelseledamot i Systembolaget och i vårdbolaget Iris Utvecklingscenter. Den enda styrelse hon fortfarande är styrelseordförande i är stiftelsen Anna Lindhs minnesfond, vilken är en helt oavlönad post.

Den 30 maj i år ansökte Sahlin om att få statsrådspension från Statens Pensionsverk, vilket alla avgående ministrar har rätt till. I dagsläget kan hon hämta ut en pension på 41 656 kronor per månad under hela 2016. Ifall hon därefter inte har någon annan inkomstkälla kan hon räkna med en pension på 54 711 kronor per månad fram tills hon fyller 65 år. Vilket innebär att hon under de närmsta åren totalt kan komma att få 3 574 252 kronor.

Källa:
Mona Sahlin begär 3,5 miljoner i pension


  • Publicerad:
    2016-06-11 13:55