Dagens datum 22 maj Den 22 maj 1813 föddes Wilhelm Richard Wagner i Tyskland. Han kom att bli en av historiens mest berömda kompositörer. Wagner var även intresserad av rasfrågan och en stark kritiker av judarnas inflytande i Tyskland.

Richard Wagner föddes 1813 i Leipzig och var det nionde barnet till makarna Carl Friedrich Wilhelm och Johanna Wagner. Kort efter sonens födelse avled fadern och modern gifte om sig med Ludwig Geyer som var skådespelare, målare, diktare samt sångare. Richards intresse för dramatik tog fart på allvar i 16-årsåldern och det var då han beslutade sig för att bli operakompositör. Detta trots att den unge Wagner vid den tiden inte ens kunde spela piano.

År 1831 började han studera vid Leipzig Universitet och hans första symfoni framfördes två år senare. Wagner inspirerades mycket av Ludwig van Beethoven och då särskilt hans Nionde symfoni. Året därpå anställdes den då 21-årige kompositören som körledare vid Würzburgteatern. Där skrev han sin allra första opera, Féerna, som aldrig kom att framföras offentligt. Samma år gifte sig Wagner med sångerskan och skådespelerskan Minna Planer. Det unga paret flyttade kort därefter till Minnas hemstad, Königsberg. Det var på denna tid hans karriär tog fart på allvar. Wagner kallade sina operor, där han vävde samman musik, bildkonst och drama, för allkonstverk.

Med tiden blev Wagners politiska åsikter starkare, han gav bland annat öppet sitt stöd åt februarirevolutionen i Frankrike och deltog själv aktivt i Dresdenrevolten 1849. Då revolten krossades av den bayerske konungen Ludwig II lyckades Wagner fly till Schweiz. Under de kommande åren komponerade Wagner sitt mästerverk Nibelungens ring men även ett flertal politiska texter så som Konsten och revolutionen och Judendomen i musiken.

I den sistnämnda kritiserar Wagner judarnas stora inflytande över den tyska kulturen. Det står att läsa att judarna som folk är oförmögna att skapa egen kultur och att deras uttryck alltid är mer eller mindre destruktivt. I denna skrift återfinns frasen ”Verjudung der modernen Kunst”, varmed Wagner menade att judar inte förmår skapa modern seriös konst; de imiterar och skapar ytlig konst och förstör därmed den tyska konsten. Wagner påpekade även att judarna är usla på att uttrycka sig på europeiska språk. Hans idéer var starkt inspirerade av bland andra Schopenhauer och Nietzsche. Wagner var intresserad av Gobineaus rasteorier som förespråkade ett bevarande av den ariska/germanska rasen. Det här tankegångarna spelade en stor roll i Wagners livsverk. Han menade själv att återskapandet av en arisk identitet var det yttersta syftet med hans insatser i kulturlivet.

1862 återvände han till Tyskland och blev kort därefter inbjuden till kung Ludwig II som då hade blivit en stor beundrare av Wagners verk. Under den här tiden skrev han operan Tristan och Isolde som sägs vara inspirerad av en kärleksaffär han hade med Mathilde Wesendonck. Wagner gifte sig till sist med en kvinna vid namn Cosima. Innan äktenskapet hade hon och Wagner fått tre barn tillsammans, Isolde, Eva och Siegfried.

Sonen Siegfried och hans fru Winifred var båda nära vänner till Adolf Hitler under 1930- och 40-talet. Eva Wagner gifte sig med rasfilosofen Houston Stewart Chamberlain som dog 1927 och på vars begravning Hitler närvarade. I Min Kamp berättar Hitler att han som 12-åring för första gången fick höra en opera, Lohengrin, av Richard Wagner. Intresset för konst och kultur följde honom därefter hela livet och den störste av alla i Hitlers ögon var Wagner.

Den 13 februari 1883 dog Richard Wagner av en hjärtinfarkt under en vistelse i Italien. Hans kropp skeppades över till Bayreuth där han begravdes. Efter sin död har Wagners allkonstverk fortsatt att inspirera kompositörer världen över och hans ariska tongångar går inte att ta miste på. Något som fått nutida bedömare att inte veta hur de ska förhålla sig till hans ovedersägliga musikaliska geni när han samtidigt ansåg att förmågan att skapa kultur beror på den ras man tillhör.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-05-22.