INRIKES. Det var någon gång under helgen som en eller flera okända personer hissade en rysk fana vid kommunhuset i Borås. Motivet är i dagsläget oklart och händelsen är inte polisanmäld.

Den ryska flagga som hade hissats i Borås. Foto: Nordfront.se.

Någon gång under helgen har någon eller några personer hissat en rysk fana vid en av Borås kommuns byggnader i närheten av stadshuset. Det var kulturskolechefen Per-Olof Pell som under måndagsmorgonen uppmärksammade den ryska flaggan i kommunens flaggstång. Förvaltningschefen Anders Waldau till Borås Tidning (BT):

— Vad jag vet har ingen direkt skadegörelse skett och jag kan inte heller komma på under vilken brottsrubrik en sådan här händelse skulle kunna hamna under. Vi tar vårt ansvar för att inte överlasta polisen med onödigt arbete helt enkelt, säger Anders Waldau, som alltså valde att plocka ned flaggan men inte göra någon polisanmälan.

Nyheten blåstes upp stort i BT, vilket kan förstås utifrån mainstreammedias fixering vid ett påstått ryskt ”hot” mot Sverige. Lögnpressen har under en längre tid hetsat mot Ryssland och gått så långt som att påstå att exempelvis fällningen av Häglaredsmasten i maj 2016 skulle ha utförts av den ryska staten.

Samtidigt har Sverige närmat sig krigsorganisationen Nato, som är direkt ansvarig för flera av de enorma flyktingvågor som drabbat Europa de senaste 20 åren. Krigsalliansen är också öppet Rysslandsfientlig och när man under hösten 2017 genomförde en omfattande militärövning på svensk mark vid namn Aurora 17 så var det just konflikter med Ryssland och ”inre hot” som man övade inför. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) gick också ut inför militärövningen och förklarade att han fruktade ”konfrontationer” med Ryssland, som samtidigt genomförde en omfattande militärövning på hemmaplan.

Inför årets svenska valrörelse har media- och statsmaktsalliansen börjat tala om ”ryska trollfabriker” som man menar ska ”påverka” det svenska valet. I exakt vilken riktning man menar att Ryssland har intresse av att styra valet är dock oklart.

Källor:
Chefens upptäckt på måndagsmorgonen: Ryska flaggan i topp
Terrorforskare: Jag tror på Ryssland


  • Publicerad:
    2018-02-06 00:10