INRIKES Helige Nikolais Ortodoxa kyrka i Boliden har bara tolv medlemmar. När församlingsmedlemmar nu dömts för ekobrottslighet pekas den ut som en potentiell säkerhetsrisk.

Helige Nikolais ortodoxa kyrka i Boliden är en rysk-ortodox kyrka i Västerbotten som är underställd Ukrainska ortodoxa kyrkan (UOC). UOC har formellt tagit avstånd från den ryska invasionen av Ukraina, men som Nordfront tidigare rapporterat hotas kyrkan att förbjudas på grund av sina kopplingar till Moskvapatriarkatet. Den ukrainska staten har också beslagtagit en del av kyrkans egendomar och fråntagit dess präster medborgarskap.

Moskvapatriarkatets verksamhet i Sverige har många gånger pekats ut som ett säkerhetshot. 2019 skrev MittMedia en lång artikelserie om Heliga Gudsmoderns av Kazans kyrkobygge i Västerås, som man menade skedde strategiskt i närheten av en flygplats.

— I Västerås, med sina goda kommunikationer till Stockholmsområdet, finns det tillgång till en fungerande flygplats, vilken dels kan användas för övertagande och landsättning av väpnade enheter – soldater eller ”civila” – dels för att förhindra eventuella västliga förstärkningar vid en militär konflikt. Närheten till garnisonen i Enköping är också viktig, sa Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, till Västmanlands Läns Tidning (VLT).

Nu skriver även Skellefteå-tidningen Norran om Helige Nikolais ortodoxa kyrka i Boliden som ett potentiellt hot mot rikets säkerhet. Församlingen har enligt tidningen endast tolv medlemmar och får inga bidrag av staten. Till skillnad från kyrkan i Västerås finns det i fallet Boliden dessutom kopplingar till brottslig verksamhet, då en av församlingens initiativtagare är dömd för omfattande pengatvätt och skattefusk kopplat till fastighetsaffärer i regionen.

”Norrans tidigare granskning av fastighetshärvan visar att det finns mystiska pengar och misstänkt penningtvätt. De ekonomiska aktiviteterna i kyrkan motsvarar inte församlingens storlek”, skriver lokaltidningen.

"Etablerar sig på strategiska platser"

Norran citerar också den antiryske opinionsbildaren Patrik Oksanen, som spekulerar i att gruvor och vattenkraft i närheten kan vara anledningen till att en rysk kyrka etableras i Boliden. Han hävdar att en rysk kyrka etablerat sig i Gävle strategiskt intill broar samt militära- och vattenkraftsanläggningar och att det i Norge finns en rysk-ortodox kyrka vid en av landets viktigaste marinbaser. Enligt Oksanen är fastighetsaffärer en beprövad metod för rysk säkerhetstjänst.

— Det har bland annat skett i Åbolands skärgård 2018. Där hade ryssar köpt fastigheter i strategiskt viktiga områden, som farleder och militära skyddsområden och byggt upp infrastruktur, säger han.

Oksanen menar också att Moskvapatriarkatet och Kreml är tätt sammanflätat.

— Var börjar kyrkan och slutar Ryssland och tvärtom? Det sker även en sammankoppling med penningtvätt och finansiering med hjälp av det.

När Norran ställer frågor till Bolidenbor vill ingen ställa upp med namn och bild, men många uttrycker att kyrkan idag verkar inaktiv, samt att det är märkligt att en rysk kyrka etablerat sig på orten. En församlingsmedlem skriver i ett sms till tidningen:

Oroliga för vad? Eller är det förbjudet i Sverige att samlas för bön, så konstigt... man behöver inte ha någon ansvarig för detta [...] Jag är bara en troende person. Ni och Säpo vet vem ni ska prata med.

Säpo anser också att Moskvapatriarkatets verksamhet i Sverige är problematisk.

— Vi bedömer att det finns flera företrädare för trossamfundet i Sverige som haft samröre med ryska staten och rysk underrättelsetjänst, säger Fredrik Hultgren-Friberg, presstalesperson på Säpo, till Norran.