JUDISK MAKT Presidenten gör 13 präster tillhörande den för den ukrainska regimen misshagliga ortodoxa kyrkan UOC statslösa. Kyrkan lydde före Ukrainakonflikten under Moskva-patriarken – men har brutit med denne.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har berövat 13 präster inom Kanoniska ukrainska ortodoxa kyrkan (UOC) på deras ukrainska medborgarskap, rapporterade tidningen Levy Bereg i helgen med hänvisning till regeringskällor.

Presidentdekretet riktat mot prästerna påstås ha undertecknats av Zelenskyj i slutet av december, men sedan dess inte ha publicerats officiellt. På lördagen publicerade tidningen dock en lista över de drabbade prästerna. Bland de mest kända namnen i förteckningen utmärker sig Ionafan, storstadsbiskopen i Vinnitsa-regionens Tulchin-stift, som var måltavla för den ukrainska säkerhetstjänstens (SBU) ingripande i oktober förra året. Prästen anklagades då av säkerhetsmyndigheten för att ”så religiös oenighet och stödja Ryssland”, och man sade sig i hans hem ha beslagtagit ”graverande tryckt material med pro-ryskt innehåll” samt ”annat propagandamaterial”.

Den nu aktuella listan inkluderar också Ionafans underordnade kyrkoherde, biskop Sergey, som påstås fungera som ”vakt” över Ionafans ”egendom av tvivelaktigt ursprung”. Listan utgör en brokig skara personer med olika lojalitet, och det ovan nämnda dekretet omfattar också flera präster som i praktiken brutit sina band till Ukraina för länge sedan, efter att officiellt ha hoppat av till Ryssland. En av dessa, som följaktligen nu har fråntagits sitt ukrainska medborgarskap, är Lazar, storstadsbiskopen av Simferopol och Krim. Metropolen Krim bildades förra sommaren och underkastades direkt Moskvapatriarkatets kontroll, med hänvisning till oordning i den ukrainska kyrkan och bristande kontakt med Kiev.

Negligerar att UOC tidigt bröt med Moskvapatriarkatet

Men UOC som sådant, vilket fram till Ukrainakonfliktens utbrott hade varit underordnat Moskvapatriarkatet, utropade tidigt under den pågående konflikten sin självständighet från detta. Steget att ta avstånd från Moskva har dock inte skonat kyrkan från förnyade angrepp från den ukrainska regeringen. Under de senaste månaderna har såväl UOC:s lokaler som dess webbplatser upprepade gånger blivit utsatta för intrång och razzior av säkerhetstjänsten SBU med hänvisning till påstådda kvarvarande Rysslandskopplingar – alltmedan Zelenskyj öppet påtalat behovet av att skydda nationens ”andliga oberoende” från Moskva. Det förefaller därför inte osannolikt att presidenten framöver berövar fler UOC-präster på deras ukrainska medborgarskap.

Ukraina har länge upplevt religiösa spänningar med ett antal konkurrerande enheter, som var och en hävdar att just utgör den sanna och enda ortodoxa kyrkan i landet. Den ortodoxa kyrkan i Ukraina (OCU), som grundades redan 2018 med direkt inblandning av Ukrainas tidigare president juden Petro Porosjenko, har blivit den största rivalen till UOC och erkänner inte dess kontroll av vissa heliga platser. OCU anses också gynnas av ukrainska myndigheter och av landets nuvarande judiske president Volodomyr Zelenskyj.

OCU:s kaplan tilldelas orden av Zelenskyj och kyrkan tokhyllas av USA

I somras tilldelade Ukrainas sittande judiske president OCU:s kaplan Vasyl Vyrozub tredje graden av Order of Merit (”Förtjänstordern”) för dennes deltagande i en aktion syftande till att hämta hem kropparna från stupade ukrainska soldater. Tidigare samma år framförde USA:s ambassad i Ukraina sina gratulationer och hyllningar till OCU på årsdagen av kyrkans mottagande utmärkelsen Tomos of Autocephaly från den globalistiska ”ekumen-patriarken” och ”miljökämpen” Bartholomeus I. Ambassaden skrev:

Grattis till den ortodoxa kyrkan i Ukraina på den fjärde årsdagen av mottagandet av Tomos of Autocephaly! Ukrainare har alltid värnat om sin rätt att leva och dyrka som de vill. Vi firar och stöder er fasta beslutsamhet att vara fria!