”Vad är det för fel på svenska nationalister? Vill ni inte lyssna på oss? Putin är bra, Putin är patriot…” Putinvänliga artiklar och kommentarer på nätet får mina ryska kamrater att se rött.

Inom de nationella leden i Sverige så odlas en naiv och grovt felaktig bild av Vladimir Putin. Denna bild kanske beror på okunskap och önsketänkande? När jag gör en sökning på ”Putin” ser resultatet ut som en reklamkampanj. Jag kan därför undra om det är Kreml själv som sitter bakom artiklarna på svenska nationella hemsidor. Läsarkommentarer postade av flera namnkunniga nationella företrädare förbättrar inte heller intrycket av den nationella rörelsens omdömesförmåga. Mot detta naiva svenska Putinkramande vill jag främst ställa verkligheten för de ryska nationalister som torteras och fängslas. Medan nationalister i Sverige kan leva ett relativt problemfritt liv och uttrycka sig från datorrummet, finns det ryska nationalister som får rista streck på väggen i sin fängelsecell.

Jag kontaktades under söndagen av ryska nationalsocialister som har cirka 20 års politisk erfarenhet. De har ett brett kontaktnät med de flesta nationella grupper i Ryssland och samarbetar bland annat med Ryska Imperiska Rörelsen och Nationalsocialistiskt Initiativ:

– Vill ni inte lyssna på oss? ”Putin är bra, Putin är patriot”, är det ingen som förstår vad som händer i Ryssland? Vi har tvåtusen nationella personer som sitter i fängelse. Regimen utnyttjar lagen om hets mot folkgrupp. Vi är ryssar och det är vårt land! Vi har rätt att hetsa mot dom som hotar vår etniska och politiska existens. Putin agerar på uppdrag av den nya världsordningen. Tre punkter har han uppfyllt. Han har förstört ekonomin, armén och importerar främlingar till Ryssland. Landet pumpar olja och vinsterna går till kriminella judiska klaner. På vilket sätt är Putin patriot? På vilket sätt är han bra?


Ryska nationalister tar stora risker när de aktiverar sig politiskt. Många möter fängelsestraff för sin politiska verksamhet.

Själv har jag jobbat med att samla information för att med fakta och logik använda en empirisk argumentation där myten Vladimir Putin blir retuscherad. Bland annat har jag läst Vladimir Putins egna ord istället för att nöja mig med att titta på ett nyhetsinslag från Russia Today på Youtube. Putins ord går inte att feltolka till att han ”tar avstånd från mångkultur”. Det är precis tvärtom. Putin förespråkar just ett mångkulturellt samhälle och använder en motsvarande historieförfalskning som våra egna politiker som talar om hur allt positivt svenskt kommer utifrån. Vladimir Putin talar om ett Moderryssland vars kulturella kärna är dess tusenåriga tradition av nationaliteter som levt sida vid sida. Putin menar att man kan vara rysk stolt patriot, men att man samtidigt kan ha vilken etnicitet, religion och identitet som helst. Mera mångkulturellt kan det inte bli! Även Sverige tillåter en plastpatriotism där man hejar på Zlatan och viftar med svenska flaggan. Jag frågar mina ryska vänner om Putins bild av Ryssland som ett mångkulturellt land på något sätt stämmer:

– Det här är ren lögn. Den senaste folkberäkningen för ungefär två år sedan visade att 84 procent av befolkningen i alla federationer är etniska ryssar. Ryssland är inte ett mångkulturellt land utan kan enligt internationell standard räknas som ett homogent land med vissa minoriteter. Landet var skapat av ryssar och för ryssar.


Vad är det som gör många från ”Väst” till Putinkramare? Det går inte att misstolka Vladimir Putin om att han vill ha ett mångkulturellt Ryssland om man läser hans tal och ser hans politik. Våra ryska kollegor inte minst, bär vittnesbörd om detta.

När det gäller desinformation och svart propaganda är Youtube-användaren ”Brother Nathaniel” som sådan ett utmärkt exempel. Det är beklagansvärt att okritiskt länka dennas sändningar där Vladimir Putin framställs som det traditionella kristna Rysslands försvarare, utsatt för sionistiska angrepp. Jag har gått till judiska källor där man kan se uttalanden av framträdande judar som säger att Putin är varken antisemit eller anti-Israel, att Putin är en politiker som gynnar judarnas intressen och så vidare. Den svarta propagandan tjänar till att skapa nationalistiska oppositionsgrupper under falsk flagga. Jag har hört vittnesmål om hur regimen i Ryssland uppmuntrar kvasinationella grupper, att de som låter sig avradikaliseras och bli mera regimtillvända av någon underlig anledning gynnas. Jag får följande kommentar:

– Överrabbinen Berel Lazar i Ryssland tillhör en judisk sekt, den ortodoxa grenen chassidism. Han säger att Putin är bra och han är en mycket inflytelserik person i Putins politik. Det borde säga tillräckligt. Mycket annat är en dimma av desinformation för att förstöra bilden av vad som händer i Ryssland.


Vladimir Putin tillsammans med sin inflytelserika vän Berel Lazar.

Det går att bortförklara en Putinvänlig artikel eller en läsarkommentar som olycksfall i arbetet. När den okritiska Putinreklamen återkommer så inser jag att det är någonting som är allvarligt fel. Det viktiga är inte att beskylla andra nationella sidor för sin frånvaro av undersökande journalistik och sitt tendentiösa förhållningssätt där Vladimir Putin representerar någonting gott eller ”lite bättre”. Det viktiga är att en gång för alla sätta punkt för detta Putinkramande som grundar sig på ren okunskap, naivt önsketänkande och felaktiga informationer. Är det inte någon som ställer sig frågan om vad ryska nationalister anser? Istället för att leverera en uttömmande analys om läget i Ryssland så vill jag denna gång framhålla att ryska nationalister är välgrundat förbannade på Putinkramandet inom den svenska nationella rörelsen:

– Hör ni oss över huvud taget? Vladimir Putin måste bort till varje pris. Vi är beredda att tillfälligt alliera oss med andra politiska grupper för att störta Putin. Det kan exempelvis handla om att delta i en gemensam protestdemonstration med tanken att vi senare ska pressa ut dessa andra från det politiska fältet. Genom att synas i offentliga sammanhang så får vi kontakt med allmänheten. Det är taktik för att inte bli marginaliserade. Vi använder tillfället för att det ska tjäna våra syften.

Vladimir Putin har varnat för att separatistiska krafter vill splittra Ryssland. Jag ber ryssarna kommentera saken:

– Vi har aldrig kallat oss separatister och vi har inget mål om att splittra Ryssland. Sådana påståenden är propaganda. Vi pratar om att ena Ryssland. Vi kan tvingas bryta med Nordkaukasiens tre delrepubliker om vi tar makten. Tjetjenien, Ingusjien och Dagestan har historiskt alltid varit ryskfientliga. De utgör just nu hot mot oss på grund av sin demografiska utveckling. Det finns en stor folkopinion om att utesluta republikerna vilka idag lever på bidrag från ryska staten. De är ekonomiska parasiter. Opinionen är bra. Nationalismen ökar, det är inte längre lika fult att vara nationalist som det var för tjugo år sedan. Det är en positiv förändring.

Länk till:
Ryska Imperiska Rörelsen
Nationalsocialistiskt Initiativ


  • Publicerad:
    2012-02-08 00:00