INRIKES. Tidigare veckan uppmärksammade mainstreammedia att civila flygplan i norra Sverige och Norge drabbats av störningar av sina gps-system. Nu pekas Ryssland ut som ansvariga, med tanke på den omfattande militärövningen som inom kort ska hållas med Natoländer i Norrbotten.

Det var i början av veckan som flera av systemmedias tidningar uppmärksammade att flygplan i Norrland och i Nordnorge upplevt störningar av sina gps-system. Detta bekräftades även av Transportstyrelsen som gick ut med att flera flygplan tappat sin gps-signal helt på hög höjd.

Kanske föga förvånande anklagas nu Ryssland för att ligga bakom, då flera Natoländer mobiliserar i Norrbotten inför militärövningen Northern Wind som kommer att hållas i slutet av mars.

— Vi ser att den ryska gränsen mellan krig och fred blir suddigare och att den här typen av aktiviteter intensifieras när det sker militärövningar. Ryssland har en rad åtgärder som innebär att man inte behöver skjuta på varandra, säger Niklas Granholm, säkerhetspolitisk expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Granholm menar att Ryssland under det senaste decenniet blivit allt bättre på ”påverkan, desinformation och störningar”, samt att man konsekvent markerar sin närvaro med så kallade dominanshandlingar när Nato mobiliserar i landets närområde.

För Ryssland är Nordkalotten särskilt viktig, eftersom man har större delen av den strategiska nukleära ubåtsflottan på Kolahalvön, menar Granholm.

— Ur ett längre perspektiv vill Ryssland återta sin forna roll som stormakt. Det sker en kraftig upprustning och då följer också retoriken och uppträdandet som blir allt hårdare, säger han.

Källa:
GPS-störningar kan ha samband till militärövning i länet


  • Publicerad:
    2019-03-09 10:30